8:00 dop OKOLJE

Mladi za podnebno pravičnost: Osnutek NEPN je načrt za podnebni zlom!

Mladi za podnebno pravičnost so se v petek ob podpori 48 organizacij, gibanj in iniciativ zbrali pred Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo, pristojnim za posodobitev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

“Trenutni osnutek posodobitve NEPN je neambiciozen, s podleganjem interesom kapitala ohranja obstoječe stanje in nas vodi v podnebni in biodiverzitetni zlom ter poglabljanje družbenih neenakosti,” pravijo.

Pristojnemu ministrstvu so izročili javno pismo, v katerem zahtevajo, da se jih po več letih množičnih protestov in po neprestanem vključevanju v proces priprave NEPN končno tudi upošteva.

Nadalje navajajo, da je osnutek, ki je bil objavljen aprila letos, škodljiv zaradi štirih ključnih točk.

Pot v podnebni zlom

Kot so zapisali v javnem pismu, načrt predvideva znižanje emisij zgolj za 22 % v tem desetletju, medtem ko bi se morale emisije v tem obdobju skladno s Pariškim sporazumom in znanostjo znižati za okoli 65 %.

Kot drugo točko izpostavljajo, da posodobljen osnutek predvideva ohranjanje škodljivega sistema pri življenju: “Čeprav kapitalizem s svojo osredotočenostjo na profit in rast povzroča okoljske in socialne krize po vsem svetu, predstavljeni osnutek NEPN sistem le še utrjuje.”

Zlom ekosistemov in biodiverzitete

“Načrt v naravi ne prepozna našega ključnega zaveznika v boju proti podnebni krizi. Še več, direktno zapiše potrebo po uničenju zaščitenih območij za pridobivanje energije, čeprav obstaja več kot dovolj primernejših lokacij za te namene (EIMV, 2023). Ob tem predvidi izjemno povečanje rabe biomase ne glede na vse škodljive posledice za biodiverziteto ter se zaveže h gradnji velikih hidroelektrarn na zadnjih divjih in zaščitenih predelih slovenskih rek,” so zapisali.

Socialne stiske in energetska revščina

Kot četrto točko pa izpostavljajo brezobzirnost do socialnih stisk v družbi: “Razen kratkega razdelka o energetski revščini, se dokument ne posveča ukrepom, ki bi preprečili poglabljanje socialnih težav v družb ter sredstva za prehod našli pri najbogatejših in kapitalu, torej akterjih, ki so za trenutno krizno stanje najbolj odgovorni.”

TULE je dostopen poziv, ki so ga podali na MOPE.

(Visited 54 times, 3 visits today)
Close