Avtor br; foto: shutterstock.com 7:31 dop OKOLJE

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti: »Od dogovora k ukrepom«

Združeni narodi so 22. maj razglasili za mednarodni dan biotske raznovrstnosti z namenom, da bi med ljudmi povečali razumevanje o pomenu varovanja biodiverzitete.

Letošnji mednarodni dan biotske raznovrstnosti poteka pod geslom »Od dogovora k ukrepom: Ponovno vzpostavimo biotsko raznovrstnost«.

Le ta nas usmerja k 15. zasedanju pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti (COP15), ki je potekalo v Montrealu in kjer je bil sprejet globalni strateški načrt za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Nujni ukrepi za zaustavitev izumiranja vrst

Med ključnimi cilji dogovor določa zavarovanje vsaj 30 % kopenskih in 30 % morskih površin na svetovni ravni, še posebej tistih, ki so posebej pomembni za biotsko raznovrstnost, in obnovo vsaj 30 % degradiranih kopenskih, celinskih vodnih ter obalnih in morskih ekosistemov do leta 2030.

V skladu z dogovorom bo treba zagotoviti nujne ukrepe za zaustavitev izumrtja ogroženih vrst ter zmanjšati širjenje in ublažiti vplive invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, med drugim tudi z zmanjšanjem vnosa za vsaj 50 % do leta 2030.

Ohranjanje in izboljšanje stanja vrst in življenjskih okolij v Sloveniji

Od leta 2004 je bilo izvedenih več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, kohezijske politike in čezmejnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij.

Natura 2000 s 15 projekti

Trenutno na več kot 70 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka več kot 15 večjih projektov, namenjenih ohranjanju in izboljšanju stanja vrst ter življenjskih okolij, ki združujejo več kot 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne institucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi.

Vir: MNVP

(Visited 44 times, 1 visits today)
Close