Gostujoča kolumna: Zakaj raziskujemo ptice?

22 julija, 2020
Tilen Basle, varstveni ornitolog, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ptice.si

Pojmovanje narave kot osnovne vrednote in dobrine, ki jo je treba varovati pred posegi, nas samih že desetletja počasi pronica v zavest širše družbe. Ob svojem delu velikokrat naletim na vprašanje »Zakaj pa raziskujete ptice?« ali »Zakaj so ptice tako pomembne in ne kakšni drugi organizmi?«.

Odgovor je presenetljivo preprost.

Ptice so dobro raziskane, lahko prepoznavne, živijo na vseh kontinentih sveta in v skoraj vseh življenjskih prostorih. Hitro se odzovejo na spremembe v okolju, njihova razširjenost in populacijski trendi pa pogosto odražajo stanje drugih skupin živali. Med zgoraj naštetimi pa sem morda najpomembnejšega pustil za konec. Ptice so lepe, so nam blizu in v nas vzbujajo pozitivne občutke!

Za učinkovito varstvo narave so seveda ključnega pomena realni podatki s terena, ki odražajo stanje populacij v naravi. Pridobivanje takšnih podatkov ni preprosto in v večini primerov zahteva veliko izobraženega kadra (raziskovalcev, popisovalcev, prostovoljcev). Vendar obstajajo tudi načini, da v raziskovanje vključimo širšo javnost in različne nivoje poznavanja ptic. Na društvu letos že 10. leto zapored izvajamo akcijo ‘Ptice okoli nas’, katere cilj je pridobiti čim več podatkov o pogostih vrstah ptic, ki se pojavljajo okoli naših domov. Želimo namreč, da te vrste tudi v prihodnje ostanejo pogoste in da ljudje do njih razvijajo pozitiven odnos.

Ptice so med slovenskimi prebivalci zelo priljubljene, na kar kažejo že nekatere navade. Ena izmed takšnih je zagotovo krmljenje ptic pozimi, ravno zato takrat poteka tudi akcija ‘Ptice okoli nas’. Včasih se pokažejo kakšne neizkoreninjene vraže iz preteklosti; na primer črno obarvane ptice mnogi še vedno nekako povezujejo z nečim slabim, čeprav za to ni tehtnega razloga, ali pa smo vzrok za takšno mišljenje celo ljudje sami. Tak primer so vrane in kormorani.

Prav zato je izrednega pomena, da se pticam približamo in spoznamo njihove navade – in morda bomo kaj kmalu na svet gledali nekoliko drugače.

 

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 31 times, 1 visits today)