Prostorski informacijski sistemi v službi občine (PIS/GIS)

4 decembra, 2019
TerraGIS, d. o. o.

Zavedamo se, da prostorski informacijski sistem ni namen, temveč je le orodje za lažje opravljanje del in nalog. V povezavi z drugimi informacijskimi sistemi pa dobijo prostorske informacije novo dimenzijo.

S prostorskimi informacijskimi sistemi smo se začeli ukvarjati že v zgodnjih 90. letih. Takrat smo odkrili velik potencial prostorskih podatkov in začeli razmišljati, kako jih najbolj koristno uporabiti.

Vodilni na Občini so se prvič srečali z uporabo prostorskih podatkov v letih reforme lokalne samouprave, ko je bilo treba prostorsko prikazati mnoge dejavnike, ki so vplivali na oblikovanje novih občin.

Na področju kulturne dediščine smo na začetku 90. let lahko pokazali digitalizirane načrte starega mestnega jedra, kar je bila takrat redkost v Evropi. Digitalizirali smo tudi analogne prostorske akte za več deset občin v letih 2003 in 2004.

Med prvimi smo vzpostavili sistem za vzdrževanje podatkov NUSZ. Prvo aplikacijo za pripravo potrdila o namenski rabi zemljišča in lokacijske informacije smo izdelali že 2004.

Zelo pomembna je bila tudi širitev prostorskih podatkov na področje gospodarske javne infrastrukture. Zajem podatkov na terenu, digitalizacija PID-ov, je omogočila vzpostavitev obratnih katastrov gospodarske javne infrastrukture v komunalnih podjetjih.

Banka cestnih podatkov, kataster prometne signalizacije, načrt javne razsvetljave, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, toplovodno, telekomunikacijsko omrežje so ključni podatki za načrtovanje prostorskega razvoja občine, vzpostavitve evidence občinskega premoženja, določanje višine komunalnega prispevka in sploh za zagotavljanje kakovostnega servisa občanom.

Programska oprema ni dovolj – nudimo tudi znanje in izkušnje

Zavedamo se, da samo programska oprema za delo s podatki ni dovolj, zato svoje znanje in izkušnje nudimo občinam pri pripravi različnih dokumentov in odlokov. Izdelujemo programe opremljanja stavbnih zemljišč z merili za obračun komunalnega prispevka, odloke o spremembah in dopolnitvah odlokov za kategorizacijo občinskih cest, odloke za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.

Poleg namiznega pregledovalnika prostorskih podatkov TerraNT in razširitvenih modulov smo izdelali tudi spletni pregledovalnik prostorskih podatkov Eterra (www.eterra.si), ki omogoča pregledovanje javnih prostorskih pregledovalnikov za območje celotne Slovenije.

Naše storitve uporablja več kot 160 občin, komunalnih in drugih podjetij. Lahko se pohvalimo, da naše storitve uporabljajo tako v najmanjši slovenski občini kot tudi v največji mestni občini, v največjem komunalnem podjetju v Sloveniji ter tudi največje letališče v Sloveniji.

V TerraGIS, d. o. o. združujemo strokovno znanje na področju prostora, dolgoletne izkušnje pri delu s prostorskimi podatki in poznavanje samih prostorsko informacijskih sistemov. Zato lahko svojim uporabnikom ponudimo njim prilagojene rešitve in kakovostno podporo pri vsakdanjem delu.


TerraGIS d.o.o.
Cesta na Brdo 85
SI-1000 Ljubljana
Telefon:+386 1 25 60 990
Faks:+386 1 25 60 991
E-naslov: info at terragis.si

http://www.terragis.si/

 

 

 

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 194 times, 1 visits today)