Avtor bv foto: adobestock 12:33 pop GOSPODARSTVO

Vzpon zelenih delovnih mest: trajnostni trendi bodo oblikovali gospodarstvo

Včeraj je v organizaciji CER Partnerstvo za trajno gospodarstvo potekal Zeleni zajtrk, na katerem so poznavalci trajnostnih trendov spregovorili o zelenih delovnih mestih v slovenskem gospodarstvu.

Govorci so izpostavili prednosti učinkovitega prenosa znanja o trajnosti znotraj podjetja ter potreb po kadrih s poglobljenim znanjem s področja trajnosti in zelenega prehoda. Beseda je tekla tudi o spodbudah države pri poglabljanju poznavanja trendov trajnostnega razvoja v gospodarstvu. 

Srečanje je z uvodnim pozdravom otvorila Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER, ki je v uvodu povedala: »V CER z zanimanjem opažamo spodbuden trend, da imajo zaposleni na različnih delovnih mestih v slovenskih podjetjih vedno več raznovrstnih »zelenih oz. trajnostnih znanj«. Ta znanja so pomembna za uspešno uresničevanje trajnostne preobrazbe podjetij. Da bi podjetja hitreje in učinkoviteje izkoristila priložnosti trajnostnega poslovanja ter zmanjšala različna tveganja, se bodo morala osredotočiti na razvoj trajnostnih kompetenc, predvsem med vodstvenimi kadri.« 

Trajnost vključiti v vsako delovno mesto

Na Zelenem zajtrku je spregovoril tudi James Gomme, direktor za izobraževanje in upravljanje znanja pri organizaciji World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), katerega član je tudi CER. Poudaril je, da je največji izziv danes to, da prenehamo obravnavati trajnost kot ločeno tematiko in jo vključimo v vsako delovno mesto, v vseh gospodarskih panogah.  

Na okrogli mizi o znanjih in spretnostih, ki jih potrebujemo za bolj trajnostno gospodarstvo in zeleni prehod so mnenja soočili Uroš Vajgl, državni sekretar Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo,  Benjamin Jošar, predsednik uprave družbe Triglav Skladi, Matic Vošnjak, direktor in partner Competo, in Vesna Žegarac Leskovar, predstojnica Katedre za arhitekturo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. 

Znanja in veščine na ravni države

Uroš Vajgl, državni sekretar iz Ministrstva za podnebje, okolje in energijo je povedal: »Zgolj z ustreznim vlaganjem v razvoj trajnostnih znanj in veščin na ravni države, podjetij in posameznikov bomo pripravljeni na zeleni prehod. S tem bomo ustvarili potrebne pogoje za doseganje podnebne nevtralnosti in obvladovanje izzivov trojne planetarne krize, ki poleg podnebnih spremembe zajema še onesnaževanje in izgubo biodiverzitete.« 

(Visited 21 times, 2 visits today)
Close