Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

februar 12, 2019

 

sovaV okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki je namenjen delovno aktivnemu prebivalstvu, prednostno starejšim od 45 let, so na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica skupaj s partnerjema RIC Slovenska Bistrica in Razvojna agencija Slovenske Gorice načrtovali v letu 2019 kar 12 izvedb devetih različnih programov.

Do leta 2022 so načrtovali 47 izvedb različnih brezplačnih programov za najmanj 765 udeležencev. Izvedejo lahko tudi zaključene skupine v podjetjih.

Usposabljanja za življenjsko uspešnost

Na LU zbirajo prijave za Usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU programe: Most do izobrazbe, Moj korak, Razgibajmo življenje z učenjem in Knjige so zame, program Slovenščina kot drugi in tuji jezik, program ZIP, program Računalniška pismenost za odrasle, program Sporazumevanje v slovenskem jeziku ter program Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh, program Pridobivanja in zviševanja ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanja splošne izobraženosti, program Računalniškega digitalnega opismenjevanja, program HACCP, program NPK – Socialni oskrbovalec na domu in  programe priprav na izpite iz slovenskega jezika ter iz tujih jezikov, program ECDL in program priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka.

V okviru projekta so zagotovljena tudi denarna sredstva za enkratno opravljanje teh izpitov.

»Pokličite nas, pišite nam, ali se oglasite pri nas in pomagali vam bomo izbrati ustreznega izvajalca, najbolj primeren program, saj hkrati ponujamo dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022,« vabijo na LU Slovenska Bistrica.


LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA

Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica

Informacije in prijave na:
02/843 07 30, 041 682 596, info@lu-sb.si

»Naložbi sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija«.

lu slo bistrica logoti

 

 

(Visited 96 times, 1 visits today)