Avtor JS; foto: adobestock 4:08 pop GOSPODARSTVO

MOPE napoveduje nove spodbude za trajnostne projekte

Pred dnevi je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) organiziralo prvi Info dan MOPE, na katerem so predstavili tako trenutno aktualne kot tudi prihajajoče javne razpise.

Mednje spadajo različne finančne spodbude, ki so namenjene tako prebivalcem kot podjetjem in nevladnim organizacijam, pa tudi javni upravi, s ciljem spodbujanja trajnostnega razvoja in zmanjševanja negativnih vplivov na okolje.

Finančna sredstva teh razpisov podeljuje ministrstvo, poleg njega pa družbi Eko sklad in Borzen.

V naslednjih letih skoraj 300 milijonov za okoljske projekte

Po besedah ministra Bojana Kumerja je MOPE v zadnjih dveh letih preko Eko sklada in Borzena namenilo preko 350 milijonov evrov za zeleni prehod, od česar so 22 in pol milijonov evrov subvencij usmerili k zmanjševanju energetske revščine. V prihodnjih treh letih nameravajo preko Borzena nameniti še 271 milijonov evrov za projekte obnovljivih virov energije ter 17 milijonov evrov za trajnostno mobilnost.

Največ je zanimanja za energijsko samooskrbo

Glede na poročanje ministrstva je med prebivalci zaznati največ zanimanja za Borzenove razpise na področjih samooskrbnih sončnih elektrarn, shranjevanja električne energije in energetsko učinkovitih rešitev ogrevanja in hlajenja. To potrjujejo tudi številke: v primerjavi s preteklimi dvajsetimi leti se je namreč v Sloveniji v zadnjih dveh letih moč sončnih elektrarn, priključenih na omrežje, več kot podvojila, kar pomeni, da sončna energije oskrbuje že več kot 250 tisoč gospodinjstev.

Nova sredstva za sončne elektrarne

V ministrstvu na področju energetske samooskrbe napovedujejo nov razpis v vrednosti 30 milijonov evrov, ki bo objavljen v petek, 7. junija, in bo zadeval sofinanciranje samooskrbnih elektrarn ter kombinacije s hranilniki energije. Poleg tega napovedujejo ponovitev razpisa tudi za pravne osebe, zadruge in samoupravne lokalne skupnosti, za naložbe v sončne elektrarne.

Borzenovi razpisi namenjeni predvsem trajnostni mobilnosti

Medtem bodo Borzenovi razpisi namenjeni predvsem trajnostni mobilnosti, z njimi pa bo ministrstvo spodbujalo nakupe električnih koles, rabo električnih vozil ter nakupe infrastrukture za električno polnjenje. V ponedeljek, 3. junija, bo tako odprt razpis za subvencioniranje nakupa mestnih električnih koles, električnih zložljivih koles in električnih tovornih koles; jeseni pa bo objavljen še razpis za e-vozila in polnilno infrastrukturo.

Spodbujajo se tudi okoljski projekti

V teku pa so tudi razpisi na okoljskem področju, namenjeni nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo z aktualnimi okoljskimi tematikami. Pri tem gre predvsem za projekte ohranjanja okolja in spodbujanja prebivalcev k čistejšim virom ogrevanja z zamenjavo zastarelih kurilnih naprav na lesno biomaso in uvajanja toplotnih črpalk.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Close