11:05 dop GOSPODARSTVO

1,5 milijona evrov za zadruge in socialna podjetja, tudi novo registrirana

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v petek, 14. aprila objavilo javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije. Vrednost javnega razpisa znaša 1,5 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 17. maj 2023.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja sektorja socialne ekonomije in projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom v Sloveniji.

“Podprli bomo projekte, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti ter bodo na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030,” pravijo na Ministrstvu.

Javni razpis omogoča prijavo vsem subjektom socialne ekonomije, ki so usmerjeni v reševanje družbenih in okoljskih problemov, ponovno vlagajo dobiček in presežke prihodkov v izvajanje dejavnosti v interesu javnem interesu ali interesu širše skupnosti ter sledijo modelom demokratičnega in ali participativnega upravljanja. Gre za prvi tovrstni razpis za podporo razvoja socialne ekonomije v Sloveniji po letu 2016.

Spodbuda za zadruge

Projekte lahko prijavijo oziroma izvajajo prijavitelji samostojno ali v partnerstvu z največ enim projektnim partnerjem. Prijavitelji, ki še niso registrirani kot socialno podjetje oziroma zadruga, morajo ob zaključku projekta oblikovati nov poslovni subjekt, in sicer zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja.

“Z razpisom bomo sofinancirali stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto), storitev zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, nakupa opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 odstotkov stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom,” še pojasnjujejo na Ministrstvu.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov dosega največ 150.000 oziroma najmanj 75.000 evrov za posamezen projekt. Sredstva so na voljo v letih 2023 in 2024.

Socialna ekonomija v Sloveniji bistveno nižja kot v EU

V Evropski uniji subjekti socialne ekonomije po ocenah Evropske komisije zaposlujejo približno 6,5 odstotka delovno aktivnega prebivalstva in ustvarijo 8 odstotkov celotnega bruto družbenega proizvoda (BDP) unije.

“V Sloveniji so številke bistveno nižje, saj sektor trenutno zaposluje zgolj 0,2 odstotka delovno aktivnega prebivalstva ter prav toliko tudi prispeva k BDP. Zato v Sloveniji obstaja velik potencial za razvoj sektorja socialne ekonomije in zmanjšanje zaostanka na področju socialne ekonomije za povprečjem držav članic unije,” navaja Ministrstvo.

In to kljub temu, da ima Slovenija bogato in dolgo zgodovino zadružništva.

Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

(Visited 156 times, 1 visits today)
Close