4:41 pop ENERGETIKA

Začel je delovati ŠEK – Študentski energetski klub

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so organizirali dogodek Mladi za energetski prehod – Gremo v ŠEK. Na dogodku, ki je potekal v sklopu projekta AURORA, so predstavili Študentski energetski klub (ŠEK).

ŠEK je prvi tovrstni klub pri nas z namenom povezati študente, ki delujejo na področju trajnostne energetike in zelenega prehoda ali o tem razmišljajo.

V klubu bodo strokovnjaki nudili dodatno strokovno izobraževanje ter prostor za konstruktivno oblikovanje stališč do aktualnih problematik, povezanih z energetiko.

Poleg tega bo ŠEK omogočal izmenjavo stališč in njihovo medijsko podporo. Člani kluba bodo imeli tudi možnost, da se udeležijo mednarodne študentske izmenjave na eni od lokacij partnerjev projekta, in sicer na Danskem, Portugalskem, v Španiji ali Združenem kraljestvu. Člani ŠEK lahko postanejo tako študentje naravoslovnih kot tudi družboslovnih smeri. Klub bo v polni meri zaživel v šolskem letu 2022/23.

O projektu AURORA

V skladu z ambicioznim novim raziskovalnim projektom se je možno učinkovito spopasti s podnebno krizo le, če so državljani opolnomočeni za veliko dejavnejšo vlogo pri preoblikovanju energetskega sektorja in tako prevzamejo pobudo pri doseganju ambicioznega cilja EU za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 55 % v tem desetletju.

Projekt, ki se je začel decembra 2021 kot del evropske pobude »Green Deal«, spodbuja pristop od spodaj navzgor. Za razliko od strategij in raznih političnih izjav od zgoraj navzdol, kakršnih smo bili deležni na medvladnem vrhu v Glasgowu (COP26), imajo pri tem projektu ključno vlogo državljani.

Univerza v Ljubljani je eden od devetih mednarodnih partnerjev evropskega projekta AURORA.

(Visited 207 times, 3 visits today)
Close