Slovenija lani polovico potreb po energiji pokrila s pomočjo uvoza

6 januarja, 2020
Andreja Šalamun
Foto: Pixabay

Ker so potrebe Slovenije po energiji večje od domačih proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija v letu 2019 približno polovico potreb po energiji pokrila z viri iz uvoza, kažejo podatki iz Energetske bilance za leto 2019, ki jo je vlada sprejela na dopisni seji konec decembra 2019. Uvozna energetska odvisnost za leto 2019 je znašala okoli 49,2 odstotka, medtem ko je vrednost oskrbe z energijo v letu 2019 ocenjena na 293,7 PJ, končna poraba pa na 210,8 PJ.

 

Energetska bilanca Slovenije za leto 2019, ki napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi, je narejena po metodologiji OECD/IEA, pripravilo pa jo je ministrstvo, pristojno za energijo, torej Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer na podlagi podatkov realizacije, ki so jih zagotovili Statistični urad Republike Slovenije (SURS) za leti 2017 in 2018 ter planskih podatkov izvajalcev energetskih dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019.

 

Energetska bilanca prikazuje podatke o oskrbi in porabi energije za pretekli leti in napovedi za 2019, vsebuje pa tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme. Kot pravijo na infrastrukturnem ministrstvu, je bilo za izvajanje sheme na podlagi 377. člena Energetskega zakona v letu 2019 zagotovljenih 155 milijonov evrov.

 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 149 times, 4 visits today)