Avtor bv; foto: Zavod Brez ovir 1:57 pop AKTUALNO

Zeleni dostop: izzivi oseb z oviranostmi

Včeraj je Zavod Brez ovir v Celju organiziral trajnostni dogodek z naslovom Zeleni dostop v okviru evropskega Zelenega tedna (European Green Week).

Na dogodku so različni deležniki predstavili pomen dostopnosti in izzive, s katerimi se srečujejo osebe z oviranostmi.

Dogodek je ponudil koristne informacije za osebe z oviranostmi, organizacije, ki jih zastopajo, podjetja, ki se ukvarjajo z dostopnostjo, turistične delavce in javne uslužbence.

Damjana Golob Lavrič iz Zavoda Brez ovir je razložila: »Zavod Brez ovir kot soudeleženec evropskega Zelenega tedna – pobude, ki izpostavlja pomen zelene infrastrukture, urbanega transporta, izobraževalnih smernic, izobraževanja starejših in preoblikovanja veščin – je v Celju izpostavil pomen EU standarda DfA. Standarda, ki zagotavlja vključevanje oseb z oviranostmi v vsakdanje življenje, vseživljenjsko izobraževanje in kvalitetno preživljanje prostega časa v osebam z oviranostmi dostopnem okolju in prilagojenimi storitvami. Partnerjem dogodka se zahvaljujemo za sodelovanje.«

Pomen dostopnega okolja za vse – od javnega prevoza do gledališč

Gibalno ovirana uporabnica Laura Vrbnjak je poudarila pomen dostopnosti grajenega okolja in storitev za ljudi z oviranostmi: »Moti me, ker javni prevoz ali določene kulturne institucije, kot so gledališča, še vedno niso dostopne. Vidim percepcijo ljudi, ki urejajo te tehnične stvari, kot so invalidska dvigala. Oni pri načrtovanju vzamejo dimenzije navadnega ročnega invalidskega vozička, zato je prostor dostikrat preozek. Večina vozičkov na motorni pogon ima večje dimenzije, kar bi morali upoštevati pri načrtovanju. Invalidnost je multidimenzionalna.«

Samostojna podjetnica Janja Repar je na predavanju pojasnila pomen dostopnega turizma: »Osebe z oviranostjo niso samo gibalno ovirani, so zelo široka skupina ljudi, ki raste na 20 % svetovnega prebivalstva, kar ni niti slučajno zanemarljiv odstotek. Hočemo biti vključujoča družba, zato bi morali turistični ponudniki prilagoditi svojo ponudbo osebam z različnimi oviranostmi in podati več jasnih informacij o tem, kako je lokacija dostopna. Če imajo te osebe dobre informacije, lahko presodijo, ali je neka ponudba dostopna tudi za njih.«

Socialno podjetništvo kot odgovor na izzive sodobne družbe

Nina Erjavec Ceglar iz Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) je zbranim predstavila projekt BODI SOC in razjasnila pomembnost socialnega podjetništva: »Socialna podjetja s svojim delovanjem odgovarjajo na težave v družbi in ustvarjajo neko družbeno korist. Pripomorejo tudi k aktivnem reševanju raznih okoljevarstvenih, gospodarskih in družbenih problemov ter zagotavljajo nova delovna mesta in vključevanje ranljivih skupin ljudi. Namen socialnega podjetništva ni zaslužek, temveč trajnostno upravljanje neke dejavnosti in spodbujanje pozitivnih družbenih učinkov.«

Jutri še en dogodek v Novem mestu

Zeleni dostop organizirajo še v petek, 9. 6. 2023, med 10. in 15. uro v Parku rastoče knjige na Rozmanovi ulici in knjižnici Mirana Jarca. Partnerji: Spominčica Novo mesto, Spominčice Dolenjske, Mestna občina Novo mesto, LAS Dolenjska in Bela Krajina, Knjižnica Mirana Jarca NM, Dom starejših občanov NM in Varstveno-delovni center NM.

(Visited 74 times, 1 visits today)
Close