Avtor bv; foto: Občina Lendava 12:00 pop AKTUALNO

Začeli z gradnjo prve – pilotne geotermične elektrarne v Sloveniji

Družba Petrol Geo je decembra pričela s podzemnimi gradbenimi deli na opuščeni vrtini Pg-8 za potrebe pilotne Geotermične elektrarne Čentiba, za kar so Dravske elektrarne Maribor – družba iz skupine HSE – maja lani prejele gradbeno dovoljenje.

Pilotna geotermična elektrarna v naselju Čentiba v občini Lendava bo izkoriščala geotermični energetski potencial obstoječe suhe, neproduktivne vrtine dolžine približno tri tisoč metrov.

“Gre za popolnoma zaprt sistem, kjer tekoča hladilna snov (amonijak) ne bo prihajala v stik s pregreto kamnino. Vrtina Pg-8 je zacevljena (jeklena obloga vrtine) in zacementirana ter kot takšna popolnoma zatesnjena. Geotermična elektrarna na vrtini Pg-8 bo sestavljena iz podzemnega dela tj. geotermične gravitacijske toplotne cevi in nadzemnega dela tj. hladilnega sistema in strojnice,” so pojasnili v Lendavi.

Zagonske teste prve geotermične elektrarne v Sloveniji načrtujejo junija letos. V primeru ugodnih rezultatov pilotnega projekta se bo lahko zasnovan koncept uporabil na ostalih opuščenih vrtinah v Sloveniji in tudi po svetu. Projekt zato pomeni pomemben mejnik za razvoj geotermične energije in možnost izrabe opuščenih vrtin po svetu.

Slavnostni govornik na uradnem začetku del, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek, je med drugim povedal: »Inovativni pilotni projekt lahko predstavlja pomemben mejnik za izrabo brezogljične geotermične energije na opuščenih plinsko-naftnih vrtinah v Sloveniji in v svetu. Je tudi izjemna razvojna priložnost za Pomurje.«

»S postopki in aktivnostmi za uporabo geotermalne energije smo v Lendavi začeli že pred več leti in jo uporabljali v turizmu, kmetijstvu ter daljinskemu ogrevanju, sedaj pa se odpirajo tudi možnosti za pridobivanje električne energije. Želimo, da ta pilotni projekt da ustrezne rezultate, že sedaj pa načrtujemo tudi druge smele projekte za izrabo geotermalnega potenciala.«

Janez Magyar, župan Občine Lendava:

Mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor je poudaril, da gre v svetovnem merilu za tržno nišo na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, ter da bo pilotni projekt prva aplikacija tega principa, ki je plod slovenskega znanja.

Mag. Štefan Hozjan, direktor Petrol Geo, pa je med drugim dejal, da so tovrstni projekti pomembni, zlasti sedaj, ko energetska kriza postavlja nove izzive, s katerimi se nam do sedaj ni bilo potrebno ukvarjati: “Naša želja je , da tako kot je simbolično leta 1943 postala prva vrtina sprožilec intenzivnega industrijskega razvoja širšega Lendavskega področja, postane tudi prva geotermična elektrarna sprožilec intenzivnejših vlaganj v razvoj in izkoriščanje geotermalne energije na tem območju.«

Vir: Občina Lendava

(Visited 189 times, 1 visits today)
Close