11:34 dop AKTUALNO

V Sloveniji okoli 200 kozorogov – odslej domorodna vrsta?

Stroka predlaga, da se alpski kozorog obravnava kot domorodna vrsta v Sloveniji

Alpski kozorogi pri nas živijo v treh ločenih populacijah: v Kamniško – Savinjskih Alpah, Triglavskem narodnem parku in zahodnih Julijskih Alpah. Skupaj jih je okoli 200.

Vrsta se sooča z različnimi težavami, od gamsjih garij do potencialnega parjenja v sorodstvu, kar vpliva na upadanje številčnosti populacij in vitalnost posameznih živali.

V preteklosti je alpski kozorog v Sloveniji že izumrl, konec 19. stoletja pa so ga v slovenski prostor prvič ponovno naselili, temu pa so v 20. stoletju sledile še številne dodatne naselitve. Strokovna javnost o njegovi domorodnosti ni bila enotna, četudi so bili ostanki kosti, ki naj bi po vsej verjetnosti pripadale alpskemu kozorogu, najdeni tudi na ozemlju Slovenije.

Vrsta naj se obravnava kot domorodna

Na podlagi novih dognanj morfološko genetskih raziskav vzorcev starodavnih ostankov alpskega kozoroga (Capra ibex), organizatorji strokovnega posveta ˝Alpski kozorog v Sloveniji včeraj, danes, jutri˝ predlagajo, da se vrsta obravnava kot domorodna v Sloveniji.

Posvet je bil prednostno usmerjen k uresničevanju pomembne aktivnosti projekta DINALPCONNECT za zagotavljanje enotnega upravljanja z alpskim kozorogom na čezmejnem pilotnem projektnem območju med Slovenijo in Italijo. Razlog za razkorak med upravljavskima pristopoma dveh sosednjih držav je v veliki meri povezan z nejasnim statusom domorodnosti alpskega kozoroga v Sloveniji, saj se ga praviloma obravnava kot tujerodno živalsko vrsto.

Vir: TNP

(Visited 81 times, 1 visits today)
Close