V Novi KBM z odgovornim odnosom do okolja ohranili 510 dreves 

22 aprila, 2021

Trajnostni odnos do okolja je v Skupini Nove KBM med prednostnimi poslovnimi usmeritvami. Zadnja leta vse več pozornosti namenjajo energetski učinkovitosti, skrbni uporabi omejenih virov surovin ter digitalizaciji poslovanja. Pomemben vidik trajnostnega poslovanja so tudi vse večja ponudba storitev, ki jih lahko stranke opravijo brez obiska poslovalnice, ter razvoj odgovornega investiranja, s katerim investitorjem pomagajo uresničiti njihove zelene projekte. Lani so v banki okrepili svoje aktivnosti na področju obvladovanja tveganj okoljskih, družbenih vidikov in trajnostnega upravljanja ter ustanovili posebno delovno skupino za ESG (Environmental, Social, Governance). 

V trajnostnem poročilu Gradimo banko za prihodnost so predstavili ključne rezultate na  okoljskem področju v letu 2020. Med drugim so v banki za 21,6 odstotkov znižali ogljični odtis na zaposlenega, z digitalizacijo poslovanja in odgovornim ravnanjem pa so za 21 ton zmanjšali porabo papirja ter s tem ohranili 510 dreves. Pozitivni premiki na področju skrbi za okolje se zrcalijo tudi v prejeti strateški nagradi HORUS, ki jo je na področju celovitega upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja lani prejela Nova KBM.

V banki že vrsto let izvajajo pobudo Klik za okolje, ki tako zaposlene kot stranke ozavešča o pomenu varčne rabe papirja in prednostih digitalnega poslovanja. Na letošnji Svetovni dan Zemlje bodo pričeli akcijo ozaveščanja s sloganom Zaupamo okolju prijaznim odločitvam, ki zajema praktične napotke za lažji prehod na opravljanje finančnih storitev na daljavo, prek spletne ali mobilne banke oz. kontaktnega centra. Stranke na tak način ne prihranijo samo dragocenega časa temveč zaradi manj voženj prispevajo k manjšemu izpustu nevarnih toplogrednih plinov. Z izbiro e-obvestil namesto natisnjenih stranke še dodatno prispevajo k ohranitvi dreves. 

„Podnebne spremembe, degradacija okolja in druge trajnostne teme so pomembni izzivi sodobne družbe. Prizadevanja in odločni ukrepi so nujni. Nova KBM kot sistemsko pomembna banka prevzema svojo vlogo in odgovornost ter spodbuja okolju prijazne storitve, projekte in pobude. Tudi v prihodnje bomo s premišljenimi ravnanji in odločitvami prispevali k boljšemu svetu in bolj zdravemu okolju za nas in prihodnje generacije,“ je prepričan predsednik uprave Nove KBM John Denhof

  

Skrb za okolje je pomemben del organizacijske kulture banke. V banki izvajajo projekt Brezpapirno poslovanje, v okviru katerega so uvedli digitalno podpisovanje v poslovalnicah. Ob tem banka spodbuja varčno uporabo energije, ločevanje odpadkov in uporabo videokonferenčnih sestankov ter dela na daljavo, kjer je to mogoče. Ta delovna praksa se je v banki v času epidemije okrepila, v prihodnje pa se bo, kjer so njeni vplivi pozitivni, v določeni meri tudi ohranila.

Nazaj na kategorijo aktualno.
(Visited 125 times, 1 visits today)