8:57 dop AKTUALNO

Kakšna je dostopnost šol, kulturnih ustanov, vlakov … za osebe z invalidnostmi?

Zagovornik načela enakosti je pretekli mesec skoraj 2.500 ustanov povabil k reševanju spletne ankete o dostopnosti objektov v javni rabi za osebe z invalidnostmi.

Zagovornik Miha Lobnik poudarja, da velik odziv ustanov kaže na veliko zavedanje o pomembnosti zagotavljanja dostopnosti in pripravljenost za sodelovanje pri izboljšanju tega področja.

Zagovornik je konec marca 2.461 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. V dopisu jih je povabil k reševanju spletne ankete o tem ter jih hkrati opozoril na določila Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), da je treba objekte v javni rabi ob rekonstrukcijah, najkasneje pa do 11. decembra 2025 prilagoditi tako, da bodo dostopni tudi ljudem z invalidnostmi.

»Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v tem nacionalnem projektu, s katerim bomo skupaj izboljšali dostopnost naših javnih prostorov. Slika, ki nastaja, bo podlaga za načrt in pripravo potrebnih virov za takšno dostopnost, kot je to predvideno po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov,« dodaja.

Dostopnost za invalide je hkrati koristna za mnoge druge ljudi

K sodelovanju je med drugim povabil vrtce in osnovne šole, srednje šole in dijaške domove, univerze, višje strokovne šole, raziskovalne zavode, študentske domove, bolnišnice, zdravstvene domove, centre za socialno delo, knjižnice, muzeje, arhive, občine, upravne enote, policijske postaje, zapore, sodišča in tožilstva in druge.

Kot je že ob razpošiljanju dopisa s povabilom k reševanju ankete povedal zagovornik Lobnik, dostopnost objektov koristi vsem, ne samo osebam z invalidnostmi. »Lažje se v njih gibljejo starejši ljudje, starši z otroškimi vozički in vsi, ki so začasno poškodovani. Zato z odpravljanjem arhitekturnih in drugih ovir ustvarjamo funkcionalno okolje ne samo za ljudi z invalidnostmi, pač pa tudi za vse, ki to potrebujejo.«

Zagovornik je sicer poizvedbo izvedel po tem, ko je na zagotovitev dostopnosti objektov v javni rabi po ZIMI že opozoril vse državne organe, občine in ustanove s področja storitev javne uprave, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, kulture in športa. In ko je k zagotovitvi dostopnosti pozval Slovenske železnice.

(Visited 53 times, 1 visits today)
Close