INTERVJU: Franc Bogovič | Samo Kranjec

Slovenija ima za delovanje v novih razmerah dobre osnove, saj je dobro pokrita s širokopasovnimi povezavami, kar omogoča tudi hitrejši razvoj podeželja. Svoje poglede na digitalizacijo podeželja in pomena lokalne oskrbe s hrano nam je podal Franc Bogovič, Poslanec Slovenske ljudske stranke v Evropskem parlamentu (SLS/EPP), ki sodi med pobudnike razvoja koncepta pametnih vasi.

Kaj kmetijstvu in podeželju prinaša pospešeni razvoj digitalizacije po epidemiji koronavirusa?

Epidemija, na katero nihče v svetu ni bil pripravljen niti Evropa, nam je podala marsikatere nauke, tudi na področju kmetijstva in samooskrbe s hrano, izjemnega pomena poseljenega podeželja in tudi psihičnega zdravja. To se nam je namreč na vrhuncu zdravstvene krize, ko smo morali vsi ostati doma, pokazalo kot ključno. Več kot 60 odstotkov slovenskega prebivalstva živi na podeželju in prebivalci podeželja smo obdobje socialnega distanciranja tako zdravstveno kot psihično mnogo lažje preživeli kot ljudje v stolpnicah in blokih v mestnih središčih. Ko smo bili na začetku in vrhuncu zdravstvene krize, se je pokazalo, da nas je evropski skupni trg pravzaprav razvadil in uspaval. Še tik pred epidemijo je bilo v Evropskem parlamentu skoraj bogokletno govoriti o tem, da mora vsaka država na skupnem evropskem trgu znati poskrbeti zase, biti samooskrbna. Paziti moramo, da nam v drobnem in velikem gospodarstvu ne propadejo podjetja in kmetje, ter sprejeti ukrepe, ki bodo na eni strani izboljšali in povečali samooskrbo, na drugi pa z razvojem in pospešenim uvajanjem novih tehnologij tudi bistveno izboljšali tako proizvodne procese v kmetijstvu kot tudi prodajne kanale, ne le s strani trgovcev do potrošnikov, temveč tudi neposredno od kmetov do potrošnikov.

Kaj imate v mislih?

Epidemija nam je pokazala, da moramo nujno okrepiti organiziranost kmetijstva kot sektorja samega in vzpostaviti vertikalne povezave, s pomočjo katerih se bodo kmetje, njihovi organizatorji, zadruge in trgovci dogovorili za dolgoročne odnose in bodo kmetom na začetku leta omogočale vedenje, komu bodo svoj pridelek prodali po pošteni ceni. Prepričan sem, da nas bo koronavirus streznil in nas prisilil, da bomo na mnogih področjih začeli razmišljati drugače.

Tudi na ravni EU?

V zvezi z zelenim prehodom je bila 20. maja predstavljena evropska ‘Strategija od vil do vilic’, ki je usklajena s cilji Evropskega zelenega dogovora in pomeni tudi ključen del evropskega načrta za okrevanje po pandemiji Covid-19. Ta strategija bo omogočila prehod k trajnostni pridelavi in predelavi hrane, ki bo zagotovil prehransko varnost in boljši dostop do zdrave hrane ter varovanje naravnih virov. Prispevala bo k uresničevanju krožnega gospodarstva in vzpostavitvi trajnostne potrošnje hrane, zmanjšanju količine zavržene hrane in zagotavljanju cenovno dostopne zdrave hrane za vse.

(Visited 31 times, 2 visits today)

Naprej »

Close