1:24 pop ZANIMIVO

Od marca imamo v Sloveniji Nacionalni center za dobrobit živali

Naloga Nacionalnega centra za dobrobit živali je skrb, da je živalim lepše tudi v Sloveniji.

Področje zaščite živali se v Evropski uniji nenehno posodablja in nadgrajuje. Slovenija temu ustrezno sledi in je marca letos ustanovila Nacionalni center za dobrobit živali.

Nacionalni center za dobrobit živali (NCDŽ), ki je ustanovljen na Veterinarski fakulteti, Univerze v Ljubljani, zagotavlja visoko raven znanstvenega in tehničnega znanja na področju odnosov med ljudmi in živalmi, vedenja živali, njihove fiziologije, genetike ter zdravja in prehrane živali. Vse to v prvi vrsti vpliva na počutje živali, ki je povezano z njihovo rabo v komercialne, športne, delovne, družne, izobraževalne in znanstvene namene.

Vse za dobrobit živali

»Center združuje strokovnjake, ki se pri svojem delu ukvarjajo z živalmi in lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispevajo k širjenju znanja na področju dobrobiti živali. Vključeni so strokovnjaki nadzornih organov, ki pri svojem delu ugotavljajo situacije povezane z dobrobitjo živali kot tudi zakonodajno telo, ki pripravlja nacionalne predpise ter sodeluje pri pripravi zakonodaje na področju EU,« so sporočili z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Naloge Nacionalnega centra za dobrobit živali

Na spletni strani centra so zapisali, da so njihove glavne naloge: spremljanje in sooblikovanje znanstvenih dognanj na področju dobrobiti živali, usposabljanje in izobraževanje, pripravljanje znanstvene strokovne podlage in mnenja za predpise na nacionalni ravni, na ravni EU in na globalni ravni. Izvajanje ocen tveganja na področju dobrobiti živali ter podajanje ekspertnega mnenja v zvezi z dobrobitjo živali.

Z zanimanjem bomo spremljali njihovo delo.

(Visited 224 times, 1 visits today)
Close