7:53 dop ZANIMIVO

Je to glavni krivec za izgubo biodiverzitete?

Invazivne vrste za okolje predstavljajo velik problem, četudi se tega morda ne zavedamo, strokovnjaki pa poudarjajo, da te grožnje pogosto ne jemljemo dovolj resno.

Invazivne tujerodne vrste imajo namreč lahko katastrofalen vpliv na biotsko raznovrstnost in lahko povzročijo nepopravljivo škodo ne le naravnim ekosistemom, ampak posredno tudi za človeka.

Našli so jih celo na najbolj odročnih delih sveta

Po poročilih iz leta 2019 naj bi kar milijonu vrst grozila nevarnost izumrtja zaradi onesnaženja, uničevanja življenjskega prostora, podnebnih sprememb in invazivnih vrst, pri čemer so slednje pripomogle h kar 40 odstotkom vseh izumrtij živali. Največ invazivnih vrst (34 %) je bilo zabeleženih na ameriškem kontinentu, sledita pa mu Evropa in osrednja Azija. Dokazi o pojavu invazivnih vrst so bili najdeni celo na Antarktiki, strokovnjaki pa ocenjujejo, da so se stroški zaradi bioloških invazij od leta 1970 povečali za kar 400 odstotkov.

Najnevarnejše v svetovnem merilu

Med najbolj agresivne invazivne vrste v svetu spadajo vodna hijacinta – rastlina, ki prihaja iz tropske Južne Amerike in povzroča škodo z blokiranjem vodnih poti, lantana – nizka cvetoča grmovnica, ki jo za dekorativne namene uporabljamo tudi pri nas, in, med živalmi, črna podgana.

Poznamo tudi agresivne vrste komarjev, kot sta Aedes albopictus in Aedes aegypti, ki sta igrali ključno vlogo pri širjenju virusa Zika in virusa Zahodnega Nila.

S pravimi koraki lahko še vedno pomagamo

Največjo skrb seveda predstavljata izguba biotske raznovrstnosti in propad ekosistemov.  Nekatere akcije, v katerih so bile invazivne vrste umetno odstranjene iz okolja, pa vendar prinašajo nekaj upanja, da ni še vse izgubljeno. Na karibskem otoku Redonda se je življenje po odstranitvi invazivnih črnih podgan in divjih koz v letu 2017 nenadoma prebudilo, siva skala pa se je le v nekaj letih preobrazila v bujen zelen otok.

Premalo pozornosti posvečamo preventivi

Kljub vsemu pa strokovnjaki poudarjajo, da bi namesto obsežnemu in dragemu reševanju že storjene škode morali veliko več pozornosti posvetiti preventivi. Kljub cilju Združenih narodov v smeri večjega nadzora nad invazivnimi vrstami namreč večina držav nima lastnih specifičnih zakonov ali predpisov, ki bi to področje urejali.

(Visited 59 times, 1 visits today)
Close