Invazivne tujerodne vrste: Pomembno prepoznavanje in hitro ukrepanje

27 oktobra, 2020

Konec oktobra se zaključuje štiriletni projekt Life Artemis, v katerem so usposabljali strokovnjake ter osveščali lastnike gozdov in zainteresirano javnost na področju ukrepanja proti invazivnim tujerodnim vrstam v gozdovih.

Razvili so aplikacijo za sporočanje najdb tujerodnih vrst, izobraževali zaposlene s področja gozdarstva in varstva narave, izvedli več akcij odstranjevanja tujerodnih rastlin ter pripravili predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdovih.

Invazivne tujerodne vrste so vse večji problem v svetovnem merilu

Z mednarodno trgovino in potovanji se širijo rastline, živali in glive, ki lahko močno ogrozijo in spremenijo naše gozdove. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis so tekom projekta Life Artemis izvedli številne aktivnosti, ki bodo omogočile učinkovitejše ukrepanje proti širjenju invazivnih tujerodnih vrst pri nas.

Razvita aplikacija Invazivke

Več kot 600 gozdarjev, 300 lastnikov gozdov in 130 zaposlenih v podjetjih, povezanih z gozdarstvom, se je usposobilo v prepoznavanju tujerodnih vrst in ukrepanju ob njihovi najdbi. Za pomoč pri sporočanju lokacij teh vrst so partnerji projekta razvili spletno in mobilno aplikacijo Invazivke, v katero je bilo v 3 letih vnesenih že več kot 16.000 podatkov o tujerodnih vrstah v Sloveniji, poleg teh pa informacijski sistem združuje tudi informacije iz drugih podatkovnih zbirk, tako je zbranih več kot 73.000 zapisov o tujerodnih vrstah.

Informacijski sistem omogoča zbiranje podatkov o razširjenosti invazivnih tujerodnih vrst pri nas, kar je predpogoj za pripravo ukrepov njihovega odstranjevanja oz. obvladovanja. Aplikacija vsebuje opise tujerodnih vrst s predstavitvijo značilnih znakov za prepoznavo, kar močno olajša določevanje vrst na terenu.

Aplikacijo lahko prenesete tukaj.

Pomemben hiter odziv

Pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami je ključnega pomena ustrezen odziv ob pojavu nove vrste, zato so v projektu Life Artemis pripravili predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Sistem omogoča, da so nove tujerodne vrste najdene in obvladane oz. odstranjene, še preden se v novem okolju začnejo širiti in povzročati škodo.

V projektu so pripravili tudi konkretne načrte za hitro odzivanje za pet izbranih tujerodnih vrst. Enega so že preizkusili v praksi, ob prvem odkritju rastline kudzu v Sloveniji. Informacijo o najdbi vzpenjavke, ki je znana po izjemno hitri rasti, so prejeli v aplikaciji Invazivke, po takojšnji potrditvi določitve vrste pa so stekli ukrepi za njeno odstranitev.

Posek edina možnost za obvladovanje glive

Ena od tujerodnih vrst, ki bi lahko povzročila veliko škodo v slovenskih gozdovih, je gliva Eutypella parasitica, ki povzroča javorovega raka. Obvladovanje te vrste pri nas je še mogoče, zato so v projektu izobrazili 273 gozdarjev in lastnikov gozdov o pravilnem ukrepanju. Izvedli so že posek polovice od približno 450 okuženih dreves in s tem močno zmanjšali širjenje in negativen vpliv javorovega raka v naših gozdovih.

 

Vir: ZRSVN

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 108 times, 1 visits today)