Za manj požarov na planinskih postojankah

18 maja, 2021

V 12. sezoni akcije Očistimo naše gore je v ospredju poleg obnove planinskih poti tudi požarna varnost planinskih koč, ki se preko razpisa lahko potegujejo za pregled požarno najbolj izpostavljenih točk in prejem ter namestitev samodejnih gasilnih ampul in avtomatskih gasilnikov.

»Požarna varnost je eden od izzivov pri upravljanju planinskih koč, ki jo v sodelovanju z akcijo Očistimo naše gore celovito naslavljamo tako z vidika ozaveščanja in uvajanja novih protipožarnih tehnologij, kot tudi z vidika izmenjave strokovnih znanj in izkušenj. Planinske koče ležijo na odmaknjenih lokacijah, kjer je gašenje požarov zelo oteženo. Zato je vsaka aktivnost, ki prispeva k požarni varnosti, za naše planinske koče ključna,« je poudaril generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

Pomen prvih sedmih minut

Začetni požar se lahko v sedmih minutah razvije do te mere, da ga posameznik ne more več obvladati. Kot kažejo izkušnje iz preteklih let, so planinske koče zaradi odmaknjenosti lokacij, na katerih so postavljene, dotrajanosti opreme in dejstva, da so nekatere med njimi določen del leta prazne, tem nevarnostim še bolj izpostavljene.

»Da bi nagovorili problematiko požarne varnosti v planinskih kočah, smo lani v partnerstvu s PZS s samodejnimi gasilnimi ampulami opremili 52 koč. Planinska društva in koče pa letos znova vabimo, da za preprečevanje požarov skupaj naredimo vse, kar lahko. V kočah in domovih, ki bodo letos uspešno kandidirali na razpisu, bodo strokovnjaki proizvajalca Bonpet pregledali prostore, določili požarno najbolj izpostavljena mesta ter namestili avtomatske gasilne ampule ali gasilnike, ki ob dvigu temperature s samodejno sprožitvijo pogasijo začetni požar,« je povedala vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav Ana Cergolj Kebler in pojasnila, da bodo jeseni s PZS izvedli tudi požarno vajo v eni izmed planinskih koč.

Ne le lastniki in oskrbniki, za večjo varnost odgovorni tudi planinci

»Vsak ukrep, ki prispeva k večji požarni varnosti v planinskih kočah, je več kot dobrodošel. Z rednim izvajanjem preventivnih pregledov in usposabljanjem zaposlenih lahko k temu pripomoremo oskrbniki oz. lastniki koč. K večji požarni varnosti pa lahko s svojim obnašanjem pripomorejo tudi planinci. Še vedno se namreč najdejo posamezniki, ki v spalnicah uporabljajo plinske grelnike ali sušijo obleko neposredno na grelnih telesih. Pomembno je torej zavedanje, da smo za požarno in tudi siceršnjo varnost v gorah odgovorni vsi,« je povedal Miro Eržen, podpredsednik Planinskega društva Dovje-Mojstrana, ki je lani prejelo samodejne gasilne ampule za Šlajmerjev dom in Aljažev dom v Vratih.


Lastniki oziroma oskrbniki planinskih koč se za zagotavljanje večje požarne varnosti lahko na razpis akcije Očistimo naše gore in Planinske zveze Slovenije prijavijo do 28. maja.

 

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 36 times, 1 visits today)