12:00 pop TURIZEM

Sprejet predlog novele Zakona o planinskih poteh

Poslanci so 27. maja sprejeli predlog novele Zakona o planinskih poteh, s katerim se zagotavljajo stalna sredstva za vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Da je ta ureditev tudi v javnem interesu, se je pokazalo v enotnosti glasovanja: 73 poslancev je glasovalo za in nihče ni bil proti.

Planinstvo je med Slovenci izredno priljubljena prostočasna dejavnost in zadnja leta se v gorski in hribovski svet odpravi vedno več planincev. Vzdrževane in označene planinske poti so predpogoj za varno gibanje v hribovitem in gorskem svetu.

Prav tako so urejene poti nujne, da planinci ne iščejo bližnjic in novih poti, s tem spoštujejo naravo in živali v njej. Za mrežo vzdrževanih in urejenih planinskih poti, ki je razpredena po vsej Sloveniji in skupna dolžina znaša nekaj čez 10 tisoč kilometrov, skrbijo za to posebej usposobljeni markacisti Planinske zveze Slovenije. Svoje delo opravljajo prostovoljno.

400.000 evrov na leto

Največji doprinos novele je dopolnjena določba 20. člena z novim odstavkom, ki določa obveznost ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti. Ministrstvo, pristojno za turizem, bo na letni ravni, za te namene zagotovilo okoli 400.000 evrov. Z novelo zakona se težišče financiranja vzdrževanja in obnove planinskih poti prenaša na ministrstvo zadolženo za turizem, kar se povezuje tudi s prizadevanji za obnovo planinskih koč.

Vedno večji obisk gora zahteva višji nivo urejenosti poti

V Planinski zvezi Sloveniji  so zelo veseli, da so poslanci sprejeli spremembe Zakona o planinskih poteh in pokazali, da cenijo delo markacistov ter jim je mar za ohranjanje gorske narave.  »Z velikim zadovoljstvom in hvaležnostjo za razumevanje pomena planinskih poti za rekreacijo, turizem in tudi tradicijo slovenstva sprejemamo odločitev poslancev. Po drugi strani pa se zavedamo tudi odgovornosti in izziva, da dvignemo nivo urejenosti planinskih poti ob vedno večjem obisku, ki smo mu priča v zadnjem času,« je povedal generalni sekretar PZS Damjan Omerzu.

Z novelo zakona se bo tudi uredilo usposabljanje in licenčno izpopolnjevanje markacistov. Markacisti bodo z novim zakonom dobili tudi ustrezno opremljenost za varno delo. Novela zakona se začne uporabljati 1. januarja naslednje leto.

 

Vir: PZS

(Visited 184 times, 2 visits today)
Close