Naravni rezervat Ormoške lagune je odprt

15 junija, 2020

Naravni rezervat Ormoške lagune je odprt od sobote. Otvoritev so razglasili generalna direktorica Direktorata za okolje mag. Tanja Bolte, župan Občine Ormož Alojz Sok, predsednik nadzornega odbora Tovarne sladkorja (TSO) Hans Hogeweg in predsednik DOPPS-a Rudolf Tekavčič in s svečanim rezanjem traku napovedali novo obdobje Ormoških lagun.

Foto: Tilen Basle
Foto: Tilen Basle

Oživela Drava

Formalno so bile Ormoške lagune razglašene za naravni rezervat maja letos s sprejemom vladne uredbe. DOPPS je postal lastnik območja leta 2010 in se zavezal, da območje nekdanjih bazenov za odpadne vode TSO spremeni v naravni rezervat z naravovarstveno, raziskovalno in izobraževalno vlogo. Leta 2011 je DOPPS uspešno kandidiral za evropska sredstva za varstvo narave iz programa LIFE+ in leta 2012 začel uresničevati enega največjih projektov LIFE v Sloveniji, imenovanega ‘Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji’ ali na kratko LIVEDRAVA.

Vsak del ekosistema im svojo vlogo

Obnova Ormoških lagun je del tega projekta, ki se zaključuje letošnje leto. “Renaturacija je obsegala vzpostavitev novega dotoka vode iz reke Drave in ureditev habitatov za ptice. Izdelanih je bilo 6 velikih gnezditvenih otokov skupne površine več kot 10.000 m2, 30 dodatnih manjših otočkov, izkopanih je bilo za več 100 metrov jarkov, s čimer so nastali kakovostni habitati za ogrožene vrste ptic,” pojasnjujejo na DOPPS.

Foto: Dominik Bornbek
Foto: Dominik Bornbek

 

Sistem upravljanja s habitati obsega regulacijo gladine vode v bazenih in tudi pašo. Kot povedo na DOPPS, je bilo za izvajanje paše postavljenih 13km pašnih ograj, pašna živina pa je trenutno 14 vodnih bivolov, ki skrbijo, da se območje prekomerno ne zaraste.

Izobraževalna pot

Poleg tega so zgradili hlev in servisni objekt, za izobraževanje pa vzpostavili 1,5 km dolgo učno pot, ki poteka skozi gozd in ob vodnih habitatih. Štirje odsluženi ladijski zabojniki so bili preurejeni v opazovališča za ptice, v njih in na poti pa so postavljene številne izobraževalne table. V enem od zabojnikov je tipni model območja za slepe in slabovidne. Nekdanja strojnica čistilne naprave je  preurejena v pisarno naravnega rezervata z manjšo  predavalnico, okoli nje pa urejen t.i. vrt rezervata s prikazom naravovarstvenih praks za vsak dom.

Foto: Tilen Basle
Foto: Tilen Basle

Varstvo ogroženih vodnih ptic

“Naravovarstveni poudarek območja je na varstvu ogroženih vodnih ptic, ki so tukaj dobile ustrezna bivališča.
Območje Ormoških lagun ima velik nacionalni in mednarodni pomen zaradi pojavljanja pomembnega števila varstveno pomembnih vrst ptic v obdobju gnezdenja in selitve. Na širšem območju Ormoških lagun so ornitologi do konca leta 2016 skupaj zabeležili 266 vrst ptic, kar je 69 % vseh v Sloveniji ugotovljenih vrst (388). Gnezdilk vodnih in obvodnih habitatov je 31 in v tej skupini je največ redkih in ogroženih vrst – denimo konopnica, kostanjevka, čapljica, grahasta in mala tukalica, rdečenogi martinec in druge,” izpostavljajo na DOPPS.

Ormoške lagune so hkrati zelo pomembna selitvena postojanka za 60 vrst vodnih ptic, zlasti rac in pobrežnikov iz družine kljunačev. Tukaj so ornitologi zabeležili največja števila nekaterih vrst, ki se selijo čez Slovenijo. “Na podlagi raziskav samo na Balkanu pobijejo vsako leto čez 2 milijona ptic na selitvi, zato je ustvarjanje varnih postajališč na selitvi, kot so Ormoške lagune, izjemnega pomena,” zaključijo na DOPPS.


Obisk rezervata bo za posameznike brezplačen. Ob otvoritvi je bil izdan tudi vodnik po Naravnem rezervatu Ormoške lagune, kjer je predstavljano območje, njegova narava in upravljanje. Celoten vodnik je na voljo na spletu ptice.si.

 

Vir in foto: DOPPS

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 19 times, 2 visits today)