Avtor BR; foto: Marija Černe 1:25 pop TURIZEM

NA IZLET: Naravoslovna gozdna pot Rožek pri Dolenjskih Toplicah

Naravoslovna gozdna pot Rožek spada med gozdne učne poti Zavoda za gozdove Slovenije.

Pot Rožek je dober primer gozdne učne poti, kjer na razdalji 2400 m obiskovalci spoznajo številne naravne pojave, ostanke kulturne dediščine ter prikaz večine gozdarskih vsebin.

Gozdna učna pot je v Podturnu (Dolenjske Toplice), v neposredni bližini sedeža Krajevne enote Straža-Podturn in je namenjena izobraževanju šolske mladine ter širše javnosti. Gre za nezahtevno pot, ki poteka pretežno po stezi v mešanem jelovo-bukovem gozdu.

13 zanimivih vsebinskih točk poti Rožek

Med sprehodom po poti se seznanimo s 13 vsebinskimi točkami:

 • življenje in rast drevesa,
 • drevesne vrste (ob drevesih tablice z napisom drevesne vrste)
 • razgledna točka pri gradu in ostanki gradu Rožek,
 • udorna jama – koliševka Globočica (opredeljena kot naravna vrednota in gozdni rezervat),
 • gozdna tla (izkopan profil gozdnih tal),
 • mešani gozd bukve in jelke,
 • gozd in divjad (krmilnica, interaktivna tabla spoznavanja stopinj),
 • puhavnik (kraški pojav, ko topel zrak piha iz tal),
 • podzemna jama Jazbina (nekoč hladilnica Soteške pivovarne),
 • učilnica v naravi s prikazom lesa, najbolj pogostih drevesnih vrst,
 • gozd in voda (izvir Obrške Radeščice),
 • destilarna eteričnih olj, pridelava likerjev in čokolade – Berryshka,
 • arboretum (16 tujerodnih in 10 slovenskih drevesnih vrst).

Gozdna pot predstavljena tudi na spletnih aplikacijah

Opisana pot je tudi v spletnem pregledovalniku maPZS, pod zavihkom gozdne učne poti. Učenci Osnovne šole Dolenjske Toplice pa so pot vnesli tudi na zemljevid aplikacije CŠOD MISIJA.

Vir: ZGS

(Visited 129 times, 1 visits today)
Close