8:12 dop TURIZEM

Koča pri Triglavskih jezerih v še bolj okolju prijazno obratovanje

Dvojno jezero je v izredno slabem ekološkem stanju. Zato se v okviru projekta VrH Julijcev izvajajo aktivnosti, ki bodo omogočile izboljšanje stanja Dvojnega jezera.

Naselitev rib v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je porušila naravno ravnovesje in posledično povzročila evtrofikacijo jezera. Vpliv na jezero ima preko odpadnih voda tudi koča. Projekt VrH Julijcev je namenjen izboljšanju stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Za izboljšanje stanja Dvojnega jezera so v izvajanju trije sklopi aktivnosti.

Prvi je izlov rib, saj je umetna naselitev rib precej vplivala na spremembo in slabšanje stanja jezera. Od leta 2020 se izvaja intenziven izlov rib pod budnim očesom strokovnjakov Zavoda za ribištvo Slovenije. Cilj je, da se z različnimi izlovnimi metodami popolnoma odstrani obe vrsti umetno naseljenih rib, jezersko zlatovčico in pisanca. V Planinski zvezi Slovenije naprošajo vse, da se ne dotikajo in ne premikajo ribolovnih priprav ter ostale opreme, ki je namenjena izlovu rib.

V drugem sklopu aktivnosti je odstranitev alg (makrofitov), ki predstavljajo prekomerno količino organske mase v jezeru in preprečujejo izboljšanje stanja jezera.

Koča pri Triglavskih jezerih

Tretji sklop aktivnosti pa je vezan na planinsko kočo pri Triglavskih jezerih, ki je v bližini Dvojnega jezera. Cilj je zmanjšati vpliv koče do te mere, da je za občutljiv ekosistem visokogorskega jezera sprejemljiv. Ključna aktivnost je nadgradnja in optimizacija obstoječe male čistilne naprave.

Del ukrepov predstavlja tudi usmeritev koče v način obratovanja, ki še dodatno znižuje negativne vplive na okolje:

 • Zmanjšanje količine porabljene vode za delovanje koče. Koča je ukinila možnost tuširanja za obiskovalce. Načrtuje se sanitarije z zmanjšano porabo vode.
 • Ponudba jedi, ki za pripravo ne potrebujejo večjih količin vode in je bistveno ne onesnažujejo.
 • Uporaba ekoloških biorazgradljivih čistilnih in pralnih sredstev.
 • Energetska neodvisnost koče iz obnovljivih virov energije.
 • Optimizacija oskrbe koče z znižanjem števila helikopterskih prevozov.

Kako lahko vsak obiskovalec prispeva svoj delček k izboljšanju stanja?

 • Za umivanje porabljamo minimalno količino vode, tuširamo se doma oz. po turi.
 • Sprijaznimo se s skromnejšo ponudbo jedi in pijač v koči.
 • S seboj prinašamo lastno spalno rjuho.
 • Svoje smeti odnašamo s seboj v dolino.
 • Uporabimo sanitarije v planinski koči.
 • Dvojno jezero občudujmo z očmi. Kopanje, namakanje rok in nog, pranje posode in oblačil v jezeru je prepovedano.

 

Vir: PZS

(Visited 222 times, 1 visits today)
Close