Ideja ‘Pot miru’ je najboljši evropski projekt leta

18 oktobra, 2020
Ideja Pot miru je najboljši evropski projekt leta
Avtor: Jošt Gantar

Promocijski film projektne ideje “Walk of Peace” v izvedbi Fundacije Pot miru v Posočju v sodelovanju s partnerji je bil med 150-imi prijavljenimi izbran za najboljši EU Interreg projekt leta.   

Aprila letos se je Fundacija Poti miru v Posočju skupaj s Posoškim razvojnim centrom in drugimi partnerji odzvala na razpis EU za izbor najboljše EU projektne ideje ob 30-letnici EU Interreg Programov, ki omogočajo različne EU projekte. Na razpis se je prijavilo 150 projektnih idej iz cele Evrope. Strokovna komisija je na podlagi predstavitve izbrala najboljših 30 projektov, med njimi tudi Pot miru oz. »Walk of Peace«, ki se izvaja na Interreg Programu V-A Italija – Slovenija.

Nosilci najboljših 30 idej so nato morali v kratkem času pripraviti promocijski film o svojem projektu. Tako sta Fundacija Poti miru in Posoški razvojni center s podporo drugih slovenskih in italijanskih partnerjev naredila promocijski film Walk of Peace, ki je prepričal komisijo in bil izbran med finaliste.

V avgustu in septembru se je vseh 6 finalistov na Facebook portalu potegovalo za čim več všečkov. Walk of Peace je osvojila 2. mesto s 3150 všečki (zmagovalec, grško-italijanski projekt CIAK, pa 3800 všečkov), a pridobila je največ ogledov (42.500) in delitev (800) filma. P

red najboljšimi šestimi projekti je v septembru potekal še zadnji korak – izvedba predstavitve projekta, v katerem so smeli nastopati le zaposleni na projektnih partnerjih. Fundacija Poti miru, v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom in PromoTurismo FVG, je v okviru virtualnega dogodka Evropski teden regij in mest izvedla 5-minutno predstavitev, v kateri so trije nastopajoči skozi igro predstavili poslanstvo in vizijo Walk of Peace ideje. Po izvedbi glasovanja je projekt Walk of Peace postal zmagovalec.

Ideja projekta je grajena na temelju tragične zgodbe 1. svetovne vojne, ki pa je skupna vsej Evropi (in svetu), in danes povezuje. Srž projekta je ohranjanje in raziskovanje dediščine in spomina, razvoj kulturnega turizma ter širjenje vrednote miru, prijateljstva in sodelovanja med narodi, sedaj in za prihodnje rodove.

Walk of Peace je ideja in konkreten projekt, ki temelji na tesnem čezmejnem sodelovanju Slovenije in Italije v zadnjih destih letih ter skozi transnacionalne EU projekte in druge pobude v zadnjih letih povezuje predstavnike in institucije tudi iz drugih držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija, Romunija, Rusija, Slovaška, Ukrajina..). Nosi in širi vrednote Evropske unije, zato v njeno moč, odgovornost in priložnost snovalci ideje verjamejo že 20 let.

 

Pot miru od Alp do Jadrana

 

Vir: Fundacija Poti miru v Posočju, STO

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 81 times, 1 visits today)