Avtor vb; foto: shutterstock.com 11:32 dop TURIZEM

Bomo tudi v Sloveniji omejili število turistov na zavarovanih območjih?

Triglavski narodni park je gostil srečanje nosilcev Listine za trajnostni turizem, osrednja tema srečanja: spremljanje obiska turistov v zavarovanih območjih.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je na srečanju poudaril, da je v zadnjih letih zaradi množičnega obiska zavarovanih območij nujno trajnostno upravljanje obiskov. Ti morajo po njegovih besedah temeljiti na zmogljivosti območja, tako z naravovarstvenega vidika kot tudi lokalnega okolja. “Dobro ohranjena narava ni pomembna le za nadaljnji razvoj trajnostnega turizma, v prvi vrsti zagotavlja številne ekosistemske koristi, ki so bistvenega pomena za dobro počutje prebivalcev in trajnostni razvoj Slovenije.”

Listina za trajnostni turizem

Program Evropska listina za trajnostni turizem je federacija  za parke (EUROPARC) pripravila že leta 1995, prvi certifikati so bili podeljeni leta 2001. Leta 2016 je Listino Triglavskemu narodnemu parku z Biosfernim območjem Julijske Alpe na slovenski strani in Naravnemu parku Julijsko predgorje na italijanski strani Julijskih Alp podelila kot prvemu čezmejnemu območju v Evropi, obnovila pa jo je v letu 2021. Listina je pomembno priznanje za opravljeno delo in hkrati model upravljanja zavarovanih območij kot trajnostnih turističnih destinacij.

V Evropi že prve omejitve števila turistov

Spomnimo, nedavno je italijanski Bolzano napovedal omejitev turistov.

vir- gov.

(Visited 66 times, 3 visits today)
Close