9:57 dop REVIJA PROMET

Podjetje DSV Transport omogoča skladiščenje vseh vrst blaga

Mednarodno transportno in logistično podjetje DSV Transport, d. o. o ima skupno na voljo 60.000 m2 skladiščnih površin. Skladiščni objekti so v neposredni bližini  avtocestnih in železniških povezav. Poleg tega ima skladišče v Kranju v bližini tudi letališče Brnik. S skrbno izbiro lokacij so optimizirani tranzitni časi pošiljk in zagotovljene ugodnejše cene storitev.

 

Celovita rešitev

Centri omogočajo manipuliranje najbolj zahtevnega blaga, kot so zdravila in medicinski pripomočki, ter avtomobilska in visokotehnološka oprema. Zaradi svoje raznolikosti visoko-regalnega, ozko-regalnega in standardnega široko-regalnega sistema omogočajo skladiščenje vseh vrst blaga tudi izven dimenzijskega. Z dolgoletnimi izkušnjami in sodobno opremo podjetje omogoča kakovostno opravljanje vseh vrst logističnih storitev, kot so kratkotrajno in dolgotrajno skladiščenje, zbiranje in pakiranje pošiljk, označevanje, hitri pretovor, konsolidacija, komisioniranje in večkanalna distribucija.

 

Avtomobilska logistika

Med zahtevnejše storitve, ki jih podjetje opravlja, sodi tudi paket storitev avtomobilske logistike. Že vrsto let so prisotni na tem področju, kjer skrbijo tudi za sinhrono dostavo. Celoten proces tako zajema vse od vhodne do izhodne logistike. Poleg skladiščenja in priprave to vključuje še pakiranje, označevanje, izdelavo deklaracij, pregledovanje in skeniranje blaga, carinjenje, izdajanje računov in pripravo poročil.

 

Farmacevtska logistika

Ena izmed najzahtevnejših rešitev je zagotoviti vse posebne pogoje skladiščenja blaga v farmacevtski industriji: posebni temperaturni režimi, rigorozno spremljanje skladiščnih pogojev in čisti prostor. Jasno opredeljen prispevek obeh partnerjev projekta je ključ do uspeha. Tako je podjetje uspešno dopolnilo manjkajoče delčke na strani stranke z lastnimi elementi rešitve – od zagotovitve skladiščnih prostorov do logistike.

 

Sinhronizacija poslovanja

Prav tako podjetje velik poudarek nameni spremljanju zalog in redno vnaša v sistem vse spremembe in podatke o pošiljkah. Za še večjo boljšo pretočnost informacij med podjetjem in stranko je DSV Transport, d. o. o. z večino partnerjev vzpostavil elektronsko izmenjavo podatkov. Na ta način so vse stranke redno obveščene o pričakovanih rokih dobave, vodjem skladišč pa omogoča dostop do tedenskih/mesečnih poročil, ki jim omogočajo optimizacijo procesov.

 

Rešitev prilagodijo vašim potrebam

Vsaka industrija je specifična in pri oblikovanju logistične rešitve izhajajo iz potreb industrije in vaših potreb. Pomembne so jim vaše potrebe, načrti in želje. Želijo vedeti, kateri so vaši kazalci uspešnosti, kateri so vsi vidiki logistične rešitve, ki pripomorejo k vaši uspešnosti. Ne izhajajo zgolj iz dejstev, ki so na voljo, ideje najdejo tudi izven obstoječih miselnih okvirjev.

Uspešno sodelovanje je mogoče le ob predpostavki, da so vsi sodelujoči zadovoljni s končno rešitvijo.

(Visited 178 times, 1 visits today)
Close