Avtor Nina Šprohar 10:04 dop REVIJA PROMET

Notranja logistika: prihodnost bo električna, avtomatizirana in digitalizirana

Poleg avtomatizacije in digitalizacije gredo trendi na področju notranje logistike tudi v smeri ekonomične rabe energije in zmanjšanja ogljičnega odtisa.

»Razvoj notranje logistike temelji na novih tehnologijah: na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT), na konceptu interneta stvari (IoT) in na konceptu Logistike 4.0 z visoko stopnjo avtomatizacije in robotizacije,« pravita dr. Tone Lerher in Primož Bencak s Fakultete za logistiko v Mariboru. To pa ob uporabi naprednih in okolju prijaznih tehnologij ustvarja pogoje za nastop novih, učinkovitih in trajnostnih rešitev.

Začelo se je s pojavom e-trgovin

Ogromno naj bi k hitremu razvoju novih generacij skladišč prispevale e-trgovine, zaradi katerih se je delovanje skladišč popolnoma spremenilo. Nove generacije skladišč so namreč »specializirane za posebne potrebe spletnih prodajalcev v segmentu podjetje-stranka (ang. business-to-consumer, B2C), zaradi narave dela pa se soočajo z izrazito majhnimi naročili, velikim asortimajem izdelkov, kratkimi dobavnimi roki in spremenljivo količino naročil, kar vpliva na proces komisioniranja,« pojasnjujeta strokovnjaka.

Nove generacije skladišč so specializirane za posebne potrebe spletnih prodajalcev v segmentu podjetje-stranka.

Sogovornika menita, da sta avtomatizacija in robotizacija skladiščnih procesov zagotovo ključna dejavnika skladišč prihodnosti. »V zadnjem desetletju se je avtomatizacija skladišč hitro razvijala. Velik napredek je bil dosežen z avtomatskimi (ang. Shuttle-Based Storage and Retrieval Systems; SBS/RS) in avtonomnimi vozički (ang. Autonomous Vehicle-Based Storage and Retrieval Systems; AVS/RS) za delo v avtomatiziranih regalnih skladiščnih sistemih,« pravita Lerher in Bencak. Njihova prednost pred drugimi sistemi je v visoki pretočni zmogljivosti, visoki prilagodljivosti, majhni porabi energije … »Navedene prednosti so glavni vzroki za izbiro in uporabo SBS/RS in AVS/RS v praksi. Visoko stopnjo avtomatizacije skladiščno-komisionirnih sistemov pa zagotavlja robotizacija s poudarkom na mobilnih kolaborativnih robotih,« ugotavljata strokovnjaka.

»Če so procesi v notranji logistiki učinkoviti, potem se tudi konkurenčnost podjetja dvigne, stroški se optimizirajo, denarni tok podjetja pa se izboljša,« pravi Brane Švegelj, direktor podjetja Jungheinrich.

Pri notranji logistiki je ključna učinkovitost

»Notranja logistika oziroma intralogistika je integralni element v oskrbovalnih verigah, saj poskrbi za učinkovito manipulacijo in skladiščenje produktov – tako polizdelkov kot tudi surovin in končnih izdelkov – v proizvodnem ali v skladiščno-prodajnem procesu,« pa trdi Brane Švegelj, direktor podjetja Jungheinrich. Poudarek je po njegovem mnenju na učinkovitosti. »Če so procesi učinkoviti, potem se tudi konkurenčnost podjetja dvigne, stroški se optimizirajo, denarni tok podjetja pa se izboljša,« pravi. Učinkovitost intralogističnih procesov je treba po njegovih besedah sproti prilagajati, saj je dinamika sprememb v zadnjih letih visoka, zato je treba preverjati materialni pretok in ga čim bolj optimizirati. V zadnjem času se delež avtomatizacije in digitalizacije v procesih povečuje, Švegelj pa pričakuje, da se bo to v naslednjih letih še stopnjevalo.

Trendi vključujejo tudi ekonomično rabo energije in zmanjšanje ogljičnega odtisa

Poleg avtomatizacije in digitalizacije gredo trendi po Švegljevem opažanju v smeri ekonomične rabe energije in zmanjšanja ogljičnega odtisa. »Napredna podjetja že leta investirajo v ta področja,« poudarja. »Razvoj viličarjev gre denimo že desetletja v smeri elektro pogonov, ki v zadnjem desetletju omogočajo učinkovito uporabo tudi zunaj objektov, hkrati pa z uporabo litij-ionske tehnologije omogočajo uporabo zelene energije in učinkovitega polnjenja med odmori v redni uporabi in ne potrebujejo več nadomestnih baterij. Enako velja za avtomatizirane viličarje, ki so kot AGV (ang. automated guided vehicle) integrirani v proizvodne in skladiščne procese,« pojasnjuje.

»Korona kriza je procese samo pospešila«

»Informacijska tehnologija je del celotnega paketa v notranji logistiki, saj denimo preko sistema WMS (warehouse management system)  upravlja celotna skladišča, s pomočjo skladiščne navigacije in logističnega vmesnika omogoča do 25 odstotkov večjo učinkovitost viličarjev v skladišču, prek različnih vmesnikov omogoča povezave različnih naprav v celoto (Industrija 4.0) ter tako pomaga pri upravljanju pametnih tovarn in skladišč,« Švegelj opiše, kako se razvijajo informacijska tehnologija in transportna sredstva v okviru notranje logistike.

In kaj bo prinesla prihodnost? Po mnenju direktorja podjetja Jungheinrich bo ta predvsem električna, avtomatizirana in digitalizirana. »Korona kriza je procese samo pospešila in vsak med nami je bil v preteklem letu priča, kako hitro se zadeve lahko spremenijo in kako hitro se človek lahko prilagodi in funkcionira v popolnoma novih razmerah in zahtevah,« sklene sogovornik.

Razvoj viličarjev gre že desetletja v smeri elektro pogonov, ki v zadnjem desetletju omogočajo učinkovito uporabo tudi zunaj objektov.

(Visited 332 times, 1 visits today)
Close