12:13 pop REVIJA PROMET

Cilj države so polni avtobusi in vlaki

»Izboljšan javni potniški promet je eden od pogojev za zmanjševanje okoljskega odtisa prometa in negativnih vplivov zaradi onesnaževal in toplogrednih plinov,« so prepričani na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI).

Andreja Šalamun

Na MZI vzpostavljajo potrebno infrastrukturo v javnem železniškem in cestnem prometu in na osnovi pozitivnih izkušenj ob uvedbi subvencioniranih vozovnih za dijake in študente spodbude za uporabo javnega prometa širijo tudi na ostale skupine prebivalstva.

Na Ministrstvu za infrastrukturo posvečajo razvoju javnega potniškega prometa posebno pozornost. Tako na primer država sofinancira izvajanje železniškega potniškega prometa, ki se izvaja kot javna gospodarska služba. Z izvajalcem, družbo SŽ Potniški promet, imajo podpisano dolgoročno pogodbo, in sicer do leta 2031. »Radi bi ohranili trend rasti števila potnikov in potniških kilometrov, ki se je začel z uvedbo subvencioniranih vozovnic za dijake in študente. Izboljšan javni potniški promet je namreč en od pogojev za zmanjšanje okoljskega odtisa prometa in negativnih vplivov zaradi onesnaževal in toplogrednih plinov,« poudarjajo na MzI.

 

Ključ bodo prilagodljivi vozni redi in cena

Na Mestni občini Ljubljana menijo, da bi »ob voznem redu, prilagojenem potrebam potnikom iz regije, ki je v sozvočju z voznimi redi lokalnih izvajalcev storitve javnih prevozov na prestopnih točkah, kot tudi ob sprejemljivi ceni prevozov Slovenske železnice potnike iz regije z lahkoto pridobile«.

Kot korak naprej štejejo Integracijo javnega potniškega prometa s skupno vozovnico (IJPP). Menijo, da potencial za izboljšanje strukture potovanj v korist javnega prevoza vsekakor predstavlja organizacijsko-tehnološki razvoj železnice in avtobusnega prevoza ter drugih vrst javnega prevoza. »Potnik bo v prihodnje izbiral hiter in udoben prevoz z javnim potniškim prometom, ki gre razvojno v korak s časom, med drugim tudi zaradi zahtev v povezavi z globalnimi vplivi onesnaževanja, vsekakor pa ni zanemarljiv niti ekonomski vidik v primeru, da se uporabnik odpove osebnemu avtomobilu,« pravijo na MOL. Poudarjajo, da vsako izboljšanje v sistemu javnega prometa pomeni korak bližje k odločitvi uporabnikov za javni promet, zato je tudi uvedba novih postajališč na železniški infrastrukturi dobrodošla.

 

Enotne vozovnice za vse vrste uporabnikov

Infrastrukturno ministrstvo je po uvedbi enotnih vozovnic za dijake in študente, s katerimi lahko ti na določeni povezavi in z veljavno vozovnico potujejo z vsemi prevoznimi sredstvi, lani uvedlo tudi enotne vozovnice za vse skupine uporabnikov (uvedene so bile dnevne, tedenske, mesečne in letne prenosne enotne vozovnice in enotne vozovnice za enkratno vožnjo). Na začetku junija so uvedli tudi hitre linije, ki imajo skupaj 86 dodatnih odhodov in povezujejo večje kraje ter regionalna središča z Ljubljano. »Namen teh direktnih linij je, da se potovanje z javnim prevozom časovno približa potovanju z osebnim avtomobilom,« pojasnijo na ministrstvu.

Od februarja letos pa so registrirani športniki s statusom dijaka in študenta upravičeni do brezplačne vozovnice za potovanja, ki so povezana s športom. »Vsi registrirani športniki s statusom dijaka in študenta, ki sicer uporabljajo letne relacijske vozovnice za dnevno medkrajevno potovanje od doma do šole, so od 1. februarja 2020 avtomatično prejeli tako imenovano Vozovnico Slovenija,« povedo.

SŽ Potniški promet načrtuje dizelska vozila v promet vključevati od aprila letos.

Poskrbljeno za vse skupine

»V Sloveniji je za vse večje skupine (učenci osnovnih šol, dijaki, študenti, zaposleni) zagotovljen ugoden ali brezplačen javni prevoz,« zagotavljajo na ministrstvu. Tako imajo vsi učenci osnovnih šol, ki so oddaljeni od šol in ki nimajo varnih šolskih poti, ali bi bili na šolski poti ogroženi zaradi zveri, pravico do brezplačnega prevoza. Na ministrstvu poudarjajo, da so šolski prevozi v Sloveniji zelo dobro organizirani in da lokalne skupnosti namenjajo za njihovo izvajanje do 40 milijonov evrov na leto.

Pravijo, da so s subvencioniranimi prevozi dijakov in študentov, za katere upravičenci plačajo le majhen delež polne cene prevoza, zagotovili ugoden prevoz za pomembno skupino prebivalcev, kjer je pravica do subvencioniranega prevoza dejansko omogočanje pravice do izobraževanja. Stalno povečevanje števila potnikov in prepotovanih kilometrov kaže, da so mladi pozitivno sprejeli to rešitev.

Tudi druga skupina, zaposleni imajo pravzaprav zagotovljen brezplačen javni prevoz, saj je povračilo stroškov za prevoz na delo izračunano na podlagi dejanske cene vozovnic medkrajevnega in mestnega prometa, ki ga mora uporabiti zaposleni, da pride od doma do delovnega mesta in nazaj.

Brezplačno tudi upokojenci

Edina večja skupina, ki doslej ni imela večjih ugodnosti, so osebe starejše od 65 let, ki niso več v delovnem razmerju, upokojenci, ki niso v delovnem razmerju, in invalidi, ki niso v delovnem razmerju. Kot pravijo na ministrstvu, je bilo v letu 2018 v starostnih skupinah, za katere je večja verjetnost, da bi lahko pogosto uporabili javni prevoz, 341.000 prebivalcev (122.000 upokojencev, starih do 65 let; 128.962 prebivalcev, starih od 65 do 69 let; in 89.608 prebivalcev, starih od 70 do 75 let).

»Seveda leta niso omejitev in je od zdravstvenega stanja in fizične kondicije odvisno, do katere starosti so ljudje lahko aktivni,« se zavedajo na ministrstvu. Dodajo, da brezplačne vozovnice za to skupino pomenijo vabilo, naj neomejeno in varno potujejo z javnim potniškim prometom. Tako bi radi zagotovili njihovo mobilnost, povečali možnosti samostojnega življenja in ohranjanja socialnih stikov in potovanj. Poudarjajo, da so njihov cilj polni avtobusi in vlaki, če se bodo povsem zapolnili, pa naj bi zagotovili dodatna sredstva in tudi nove povezave.

Vsako izboljšanje v sistemu javnega prometa pomeni korak bližje k odločitvi uporabnikov za javni promet, zato je tudi uvedba novih postajališč na železniški infrastrukturi dobrodošla.

Nove lokomotive že testirajo na Poljskem

Kako pa poteka modernizacija voznega parka Slovenskih železnic za potniški promet, in kakšne izboljšave bodo prinesle nove lokomotive? Družba SŽ Potniški promet je za dobavo novih železniških motornih garnitur podpisala dve pogodbi, in sicer za sklop 1, ki vključuje nabavo petih dizelskih motornih vozil, 11 električnih enopodnih večnapetostnih vozil in 10 električnih dvopodnih vozil, ter za sklop 2, ki vključuje 16 dizelskih motornih vozil in 10 električnih enopodnih vozil. Na dveh dizelskih vozilih že izvajajo tipska testiranja na testnem poligonu na Poljskem.

»Za preverjanje nacionalnih zahtev oz. združljivosti z javno železniško infrastrukturo v Sloveniji se bodo pri prvih vozilih iz vsake serije testiranja izvajala tudi na slovenskem omrežju javne železniške infrastrukture,« obljubljajo na ministrstvu. SŽ Potniški promet načrtuje dizelska vozila v promet vključevati od aprila letos. Kot pravijo na ministrstvu, bodo naslednja vozila iz sklopa 1 enopodne večnapetostne električne garniture. Prihod prvih petih vozil načrtujejo letos novembra in decembra, ostalih šest pa od maja do julija prihodnje leto. Vseh 10 dvopodnih enosistemskih električnih garnitur bo predvidoma dostavljenih od januarja do aprila 2021. Vozila iz sklopa 2 bodo dostavljena od novembra 2021 do oktobra 2022.

Kot pravijo na MzI, je osnova »za vzpostavitev taktnega železniškega prometa na območju širše ljubljanske urbane regije izvedba potrebnih dvotirnosti in nadgradnja tirne situacije in potrebnih peronov na območju železniške postaje Ljubljana. Študija je v zaključni fazi in potekajo prve predstavitve zainteresirani javnosti. Če bi pristopili k izvedbi predlaganih ukrepov, pričakujemo porast potnikov.«

(Visited 207 times, 1 visits today)
Close