10:50 dop OKOLJE

Zavod RS za varstvo narave OE Celje prejel nagrado Natura 2000

Nagrada je priznanje za 18-letno sodelovanje strokovnih organizacij, domačinov in Turističnega društva Tržišče – za upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku.

Nahajališče rumenega sleča na Vrhku je eno od treh večjih nahajališč v Sloveniji. Leta 2004 je ravno zaradi rumenega sleča Vrhek postal območje Nature 2000.

»Zmagovalna prijava za upravljanje nahajališča rumenega sleča na Vrhku je dokaz, da prav vsak posameznik lahko pomembno prispeva k ohranjanju narave. Miro Povše pa je dokazal tudi, kako lahko posameznik za varstvo narave navduši celotno krajevno skupnost in občino. S svojim prostovoljnim delom in vrednotami je lahko vzor vsakemu izmed nas in želim si, da bi se takšna dobra praksa prenesla tudi na druga območja Nature 2000,« je ob podelitvi nagrade povedala Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji na Ministrstvu za okolje in prostor.

Kako je rumeni sleč na Vrhku postal zlati zaklad gozda?

Vključitev območja v evropsko ekološko omrežje je v lokalnem okolju povečala zavedanje o pomembnosti območja za širšo skupnost in dala zagon za izvajanje aktivnosti za njegovo ohranjanje. Miro Povše je kot posameznik povezoval domačine, lastnike zemljišč, gozdarje in naravovarstvenike.

Na podlagi naravovarstvenih smernic ZRSVN OE Celje in strokovnih izhodišč ZGS so domačini in lastniki zemljišč izvedli številne aktivnosti za izboljšanje vitalnosti grmov rumenega sleča, uredili dostop in informativne table, redno poročali o stanju ZRSVN OE Celje in s tem pomembno prispevali k izboljšanju naravovarstvenih smernic in posledično ohranjenosti nahajališča.

Pohod Azaleja

V Turističnem društvu Tržišče so nahajališče vključili v turistično ponudbo kraja na način, ki prispeva k ohranjanju rumenega sleča in je pomemben element povezovanja lokalne skupnosti. Zdaj že tradicionalni pohod Azaleja, ki ga organizirajo od leta 2006, ni običajen pohod, temveč pravo doživetje narave, ki uči o pomenu ohranjanja narave in skrbi zanjo. Rumeni sleč ali azalejo so zaradi pomena, ki ga ima v lokalni skupnosti, poimenovali zlati zaklad gozda.

Ostali prejemniki nagrade Natura 2000

Letos je 6 prejemnikov nagrade Natura 2000, o prvih smo že poročali:

(Visited 138 times, 1 visits today)
Close