2:44 pop OKOLJE

Zavod za gozdove Slovenije prejel nagrado Natura 2000 za družbenogospodarske koristi

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je s prijavo “Preprečevanje škod po velikih zvereh” osvojil prvo mesto v kategoriji družbenogospodarske koristi in osvojil še tri priznanja za finaliste.

Gozdovi predstavljajo 70 odstotkov območij Nature 2000 in pri njihovem upravljanju je vloga ZGS ključnega pomena.

»Tako z javno službo kot projekti, sofinanciranimi iz različnih evropskih mehanizmov, razvija dobre prakse na terenu, ki jih nato prenaša v sistemsko ureditev na nacionalni ravni. V sodelovanju s partnerji, kot je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, so v zadnjih 12 letih pomembno prispevali k boljšemu sobivanju človeka in velikih zveri. Center Dina je odlična platforma za izobraževanje prihodnjih generacij o pomenu velikih zveri za vrstno pestrost slovenske narave,« je ob predaji nagrade povedala Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji na Ministrstvu za okolje in prostor.

Zavod za gozdove Slovenije pomaga rejcem in čebelarjem

Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje, ZGS, je ob prejemu nagrade povedal: »Pomoč kmetom za varovanje pred napadi zveri na ZGS vidimo kot eno ključnih nalog, ki jo opravljamo, zato iščemo različne načine, tudi preko evropskih projektov, za financiranje teh ukrepov.«

Prijava “Preprečevanje škod po velikih zvereh” vključuje celovito in kompleksno reševanje problematike preprečevanja in zmanjševanja škode v kmetijstvu zaradi velikih zveri. Največji dosežek pa je, da so nekatere aktivnosti že postale del nacionalnih rešitev (npr. sofinanciranje nakupa zaščitnih sredstev oškodovancem), celostna sistemska ureditev pa predstavlja izziv za v prihodnje.

Na podlagi učinkovitosti zaščitnih ukrepov je prizadevanja Zavoda za gozdove Slovenije prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki od leta 2015 sofinancira 80 % vrednosti nakupa opreme za varovanje premoženja pred velikimi zvermi vsem, ki so zaradi teh vrst utrpeli škodo.

(Visited 74 times, 6 visits today)
Close