Za projekte iz programa LIFE več kot 100 milijonov evrov

24 februarja, 2020
Andreja Šalamun
projekt Life

Evropska komisija je napovedala naložbo v višini 101,2 milijona evrov za najnovejše projekte v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe. 

S financiranjem bo podprla deset velikih okoljskih in podnebnih projektov v devetih državah članicah, kar bo pripomoglo k prehodu Evrope na trajnostno gospodarstvo in podnebno nevtralnost, pravijo na Evropski komisiji. Izbrane projekte izvajajo na Cipru, v Estoniji, Franciji, Grčiji, na Irskem, v Latviji, na Slovaškem, Češkem in v Španiji.

Projekti izboljšujejo kakovost življenja

Kot pravijo na Evropski komisiji, integrirani projekti izboljšujejo kakovost življenja, saj državam pomagajo zagotavljati skladnost z zakonodajo EU na šestih področjih, ki zajemajo naravo, vodo, zrak, odpadke, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje podnebnim spremembam. Projekti podpirajo usklajeno izvajanje okoljske in podnebne zakonodaje na velikih območjih, pridobivajo sredstva iz drugih virov EU ter od nacionalnih in regionalnih akterjev in zasebnih vlagateljev.

Poudarjajo, da se bo z naložbo iz programa LIFE »mobiliziralo več kot 6,5 milijarde evrov dodatnih sredstev, saj lahko države članice uporabijo tudi druge vire financiranja EU, vključno s kmetijskimi, regionalnimi in strukturnimi skladi ter programom Obzorje 2020, pa tudi nacionalne sklade in naložbe zasebnega sektorja«.

Korak bližje k cilju podnebne nevtralnosti 

Poleg tega bodo veliki projekti podprli evropski zeleni dogovor in cilj EU, da postane prva podnebno nevtralna celina do leta 2050, pripomogli bodo k obnovitvi in ohranitvi ekosistemov in vrst, prehodu na krožno gospodarstvo, izboljšanju kakovosti zraka in vode, spodbujanju trajnostnega financiranja in povečanju odpornosti proti podnebnim spremembam v Evropi.

»Integrirani projekti LIFE omogočajo organom držav članic, da resnično izboljšajo okolje in življenja ljudi,« je poudaril tudi evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius. Prepričan je, da bodo izbrani projekti državam pomagali ohraniti naravo, izboljšati kakovost zraka in vode ter poskrbeti za bolj ekološko gospodarstvo, s tem pa naj bi EU postala bolj odporna proti podnebnim spremembam.

S pomočjo LIFE sofinanciranih več kot 5.400 projektov

Program LIFE, ki se izvaja od leta 1992, je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, znotraj njega pa je bilo doslej sofinanciranih več kot 5.400 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Proračun programa za obdobje 2014–2020 znaša 3,4 milijarde evrov, komisija za naslednji dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 pa predlaga, da se financiranje programa LIFE poveča za skoraj 60 odstotkov.

 


Nazaj na kategorijo OKOLJE.

Po letu 2021 nič več posojil EIB za projekte s fosilnimi gorivi

(Visited 17 times, 1 visits today)