11:32 dop OKOLJE

V pripravi evropski predlog predpisa o zdravju tal

Evropska komisija je pričela s spletnim javnim posvetovanjem v okviru priprave evropskega predloga predpisa o zdravju tal, ki bo trajalo do 24. oktobra 2022.

Zdrava tla so ključna za življenje na Zemlji. So naš zaveznik proti podnebnim spremembam in eden od temeljev prehranske varnosti, saj na njih pridelamo kar 95 % hrane.

Zagotavljajo številne ekosistemske storitve (npr. oskrbo s hrano, krmo, biomaso in surovinami; zadržujejo, filtrirajo in nevtralizirajo onesnaževala; prepuščajo in prečiščujejo padavine; so ponor toplogrednih plinov; omogočajo kroženje ogljika in hranil), ki so najpomembnejše za naše življenje.

Zdrava tla so bistvenega pomena tudi za doseganje najpomembnejših ciljev Evropskega zelenega dogovora, ki naslavlja podnebno nevtralnost, obnovo biotske raznovrstnosti, ničelno onesnaževanje, varovanje zdravja ljudi, zdrav in trajnostni prehranski sistemi ter odporno okolje.

Evropska komisija vso zainteresirano širšo javnost vabi, da poda svoje mnenje, v okviru priprave predloga evropskega predpisa o zdravju tal, prek spletnega posvetovanja.

Tla imajo bistveno večjo vlogo, kakor je bilo to doslej prepoznano, zato jih je treba zaščititi, varovati, obnoviti in jih trajnostno upravljati tako, da se ohranjajo njihova različnost, kakovost, več namenskost ter sposobnost zagotavljanja njihovih funkcij in ekosistemskih storitev.

Strategija EU za tla do leta 2030 (sprejeta 17. novembra 2021) postavlja vizijo, da bodo vsa evropska tla do leta 2050 v zdravem stanju. Do istega leta bodo varstvo, trajnostna raba in obnova tal postali pravilo. Napoveduje tudi, da bo Evropska komisija vložila nov zakonodajni predlog o zdravju tal, ki bo zagotovil celovit pravni okvir za varstvo tal in jim zagotovil enako raven zaščite, kot velja za vodo, morsko okolje in zrak v EU.

(Visited 162 times, 1 visits today)
Close