Avtor Andreja Šalamun 3:37 pop OKOLJE

V Celju iskali odgovor na vprašanje, kako biti učinkovit z omejenim številom inšpektorjem

Minuli teden je Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) gostil udeležence delovne skupine IMPEL, ki so na delavnici na dveh območjih Natura 2000 preizkušali orodje IRAM. Omenjeno orodje je namenjeno določitvi pogostosti izvajanja rednega inšpekcijskega nadzora v območjih Natura 2000 in tudi v območjih z drugimi naravovarstvenimi statusi, kot so zavarovana območja, naravne vrednote in podobno. Kot je dejal v. d. glavnega inšpektorja IRSOP Dragan Matić, lahko rezultati delavnice pomagajo najti odgovore na ključno vprašanje – kako biti učinkovit z omejenim številom inšpektorjev v primerjavi z ogromnim ozemljem, ki je v naši državi zaščiteno s programom Natura 2000.

Minuli teden je Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) gostil udeležence delovne skupine IMPEL, ki so na delavnici na dveh območjih Natura 2000 preizkušali orodje IRAM. Omenjeno orodje je namenjeno določitvi pogostosti izvajanja rednega inšpekcijskega nadzora v območjih Natura 2000 in tudi v območjih z drugimi naravovarstvenimi statusi, kot so zavarovana območja, naravne vrednote in podobno. Kot je dejal v. d. glavnega inšpektorja IRSOP Dragan Matić, lahko rezultati delavnice pomagajo najti odgovore na ključno vprašanje – kako biti učinkovit z omejenim številom inšpektorjev v primerjavi z ogromnim ozemljem, ki je v naši državi zaščiteno s programom Natura 2000.

Delavnice so se udeležili člani delovne skupine IMPEL iz Nemčije, Portugalske, Estonije, Slovaške, Malte, Hrvaške in Slovenije, aktivno pa so sodelovali še predstavniki Inšpektorata RS za okolje in prostor s področja okolja, predstavniki Zavoda RS za varstvo narave in Kozjanskega Regijskega Parka.

Udeleženci so testirali orodje IRAM na območju Natura 2000 Volčeke in območju Natura 2000 Bohor. Prvo se nahaja v neposredni bližini industrijske cone v Celju, deponije za komunalne odpadke in deponije za industrijske odpadke, zaščiteno pa je zaradi različnih vrst metuljev in dveh vodnih organizmov, potočnega škržka in piškurja ter travniških habitatnih tipov. Območje Natura 2000 Bohor, katere del se nahaja v Kozjanskem Regijskem Parku, pa je zaščiteno zaradi različnih vrst hroščev, metuljev, dvoživk in ptičev ter gozdnih in travniških habitatnih tipov.

Za določitev pogostosti inšpekcijskega nadzora na obeh območjih so uporabili merila z dejanskim vplivom (prisotnost habitatov/vrst, ranljivost območja, kršitve, naravovarstveno stanje območja Natura 2000, dejavnosti znotraj in zunaj območja, ki negativno vplivajo na območje, spremenjena raba tal v območju Natura ter merila z verjetnostnim vplivom – načrt upravljanja, prisotnost skrbnika, aktivnosti znotraj območja s pozitivnim vplivom na območje in prekrivanje z drugimi varovanimi območji).

Po ocenitvi območja Natura 2000 Volčeke z orodjem IRAM je bila določena pogostnost inšpekcijskega nadzora enkrat na tri leta. Po ocenitvi območja Natura 2000 Bohor pa se je pokazalo, da zadostuje inšpekcijski pregled enkrat na šest na let.

 

 

(Visited 150 times, 1 visits today)
Close