8:03 dop OKOLJE

Triglavski narodni park prejel nagrado Natura 2000 za komuniciranje

Turneja slovenske nagrade Natura 2000 podeljuje plakete šestim zmagovalcem za dobre prakse upravljanja z območji Nature 2000 z dolgoročnimi učinki.

Po mnenju strokovne žirije je prvo od šestih nagrad Natura 2000 prejel Notranjski regijski park s prijavo “Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena” skupaj s Kozjanskim parkom (travniški sadovnjaki) – v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000.

Drugo od slovenskih nagrad Natura 2000 pa je prejel Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) za prijavo Krepitev sodelovanja s šolami in drugimi deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe, in sicer v kategoriji komunikacijske akcije za območja Nature 2000. 

Triglavski narodni park povezuje generacije za naravo slovenskega in evropskega pomena

Prijava Krepitev sodelovanja s šolami in drugimi deležniki Biosfernega območja Julijske Alpe temelji na skupnosti šol, ki dolgoročno ne samo izobražujejo, temveč tudi vzgajajo generacije otrok, učiteljev in staršev skladno s poslanstvom narodnega parka.

“Z uvajanjem novih tehnologij, ki so mladim danes praktično položene v zibelko, še dodatno spodbujajo vpletenost v sodobni slog življenja generacij, ki bodo v prihodnosti imele najmočnejši glas za naravo,” so zapisali na Ministrstvu za okolje in prostor.

Ob tem so poudarili, da so s programom mladi nadzorniki so v JZ TNP postavili dolgoročni odnos s tistimi, ki si želijo v skupnosti postati ambasadorji varstva narave. Skupnost šol Julijske Alpe je tudi odlična platforma za poglobljeno spoznavanje pestrosti živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov Nature 2000. JZ TNP tako učinkovito povezuje generacije ljudi za varstvo narave slovenskega in evropskega pomena.

(Visited 114 times, 3 visits today)
Close