To so evropski državljani predlagali za okolje in zdravje

12 januarja, 2022

Varšava je v okviru konference o prihodnosti Evrope med 7. in 9. januarjem gostila blizu 200 Evropejcev, ki so se udeležili tretjega, zaključnega srečanja okrogle mize evropskih državljanov, ki se je osredotočala na podnebne spremembe, okolje in zdravje.

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

Kako živeti bolje? Ekološko kmetijstvo in kakovostna hrana!

Udeleženci so predlagali zagotavljanje evropskih subvencij za ekološko kmetijstvo in podporo za vertikalno kmetijstvo, pri katerem so pridelki gojeni v etažah eden nad drugim. Prav tako bi EU morala uvesti minimalne standarde glede kakovosti hrane v šolah, proizvodnja hrane pa bi morala biti vključena v javno šolstvo.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

Priporočili so tudi evropsko direktivo o urbanem razvoju, ki bi pomagala ozeleniti mesta. Dejali so tudi, da bi bilo treba bolj podpreti kolesarje in povečati naložbe v kolesarske steze.

Zaščita okolja in zdravja

Državljani so pozvali k uvedbi enotnega sistema označevanja, tako da bi oznaka razložila celoten ekološki odtis izdelkov, kupljenih v EU, in pa k uvedbi oznak, da so bili pri pridelavi uporabljeni hormoni.

Ob tem so izrazili željo za višje davke na nezdravo hrano, ki bi pomagali odvračati od nakupov, in evropski sistem točkovanja za označevanje zdrave hrane.

Udeleženci so predlagali bistveno zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov in gnojil. Za zaščito biotske raznovrstnosti hočejo razširiti zaščitena območja in hitro in obširno ponovno pogozdovanje. Dejali so tudi, da hočejo postopno odpravo intenzivne reje živali.

Spreminjanje gospodarstva in potrošnje

Udeleženci so predlagali, naj EU omogoči daljšo uporabo izdelkov: podaljša naj garancijski rok in določi najvišjo ceno za nadomestne dele.

EU bi morala poskrbeti za strožje okoljske standarde pri proizvodnji, ki bi morali veljati tudi za uvožene izdelke, in omejiti oglaševanje okolju škodljivih izdelkov.

Spreminjanje prekomerne proizvodnje in potrošnje

Udeleženci pravijo, da bi morala EU uvesti obvezne filtre za CO2, še posebej za termoelektrarne na premog. Pravijo, da bi morali onesnaževanje omejiti s kaznovanjem onesnaževalcev in zmanjšanjem količine uvoženega blaga, ki ni v skladu z evropskimi standardi glede okoljskega odtisa.

EU bi morala prav tako podpreti države članice glede povezanosti kmetijskih predelov, spodbujati dostopen javni promet, spodbujati nakupe električnih vozil in razvijati druge čiste tehnologije.

Skrb za zdravje vseh

Udeleženci so predlagali spremembo pogodb EU, ki bi omogočila pravno podlago za obširnejše ukrepanje EU na področju zdravstva. Zdravljenja bi morala biti enako kakovostna in dostopna po pravični ceni v vsej EU. Državljani pravijo, da bi nova evropska agencija za nabavo lahko izpogajala boljše cene zdravil za vse države članice.

Ženski higienski pripomočki ne bi smeli biti več smatrani za luksuzne dobrine in dodatno obdavčeni. Za spodbujanje boljšega razumevanja zdravja bi morale države članice vključiti duševno zdravje in spolno vzgojo v učne načrte.

Bodo organi ukrepali?

Predstavniki okrogle mize bodo predstavili priporočila in razpravljali o njih na naslednjem plenarnem zasedanju konference 21. in 22. januarja v Strasbourgu. V plenarni skupščini so predstavniki evropskih institucij, nacionalnih parlamentov, civilne družbe in državljanov.

Zaključno poročilo konference bo predano predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so se zavezali, da bodo ustrezno ukrepali.

 

Vir: Evropski parlament

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 49 times, 4 visits today)