7:58 dop OKOLJE

Proizvodnja ponarejenih pesticidov v EU narašča

Deset aretacij in zaseženih 1150 ton nezakonitih pesticidov v okviru operacije Silver Axe VII.

Uvoz in izvoz nezakonitih in ponarejenih pesticidov so zaznali v operaciji Silver Axe VII, osredotočeni na pristanišča, letališča in druge vstopne točke.

Europol je koordiniral operacijo Silver Axe VII, ki je potekala med 25. januarjem in 25. aprilom 2022 in je vključevala organe pregona iz 31 držav (25 držav članic EU, med njimi je bila tudi Slovenija in šest tretjih držav).

Povečuje se prodaja manjših pošiljk

Med operacijo so oblasti zaznale povečanje trgovine z nezakonitimi pesticidi na jugu Evrope in na območju Črnega morja. Število primerov nezakonitih pesticidov, pridobljenih iz Turčije, se je močno povečalo. Kljub temu Kitajska ostaja država izvora številka ena. Povečujejo se tudi zasegi manjših pošiljk (do 10 litrov/kilogramov). Preprodaja teh manjših pošiljk se je z leti povečala. Poleg mejnih kontrol so oblasti nadzorovale tudi spletne trgovine.

V porastu ponarejeni izdelki, izdelani v EU

Povečanje zasegov proizvodne opreme in surovin, poslanih v Evropo, kaže na porast dejavnosti ponarejanja v EU. Organi kazenskega pregona so zaznali številne moduse operandi. Prvi je uvoz že skoraj dokončanih izdelkov v embalaži, ki spominja na znane blagovne znamke. Ko so uvožene, jih je treba le še označiti, preden gredo na črni trg. Drugi je uvoz nezakonitih sestavin za proizvodnjo pesticidov. Zaradi zmanjšanja možnosti odkrivanja se kemikalije uporabljajo le v končni fazi proizvodnje na lokacijah, kjer se embalaža tudi ponareja. Bolgarske oblasti so izstrelile en tak proizvodni obrat. Policisti so zasegli ponarejeno embalažo in nedovoljene pesticide.

Problematika pesticidov

Potem je tu še zloraba sistema vzporednega trgovanja, ki olajša postopke odobritve pesticidov, ki se prodajajo v EU. Kot del tega sistema se lahko fitofarmacevtsko sredstvo, ki je registrirano v eni državi članici (država članica izvora), pod pogojem, da se izda dovoljenje za vzporedno trgovanje, uvede, da v promet ali uporablja v drugi državi članici. Nekateri storilci kaznivih dejanj zlorabljajo ta sistem tako, da nezakonito proizvedena fitofarmacevtska sredstva vnesejo v državo članico in goljufivo trdijo, da so že odobrena v drugi državi članici, s čimer odpravijo potrebo po nadaljnjih odobritvah.

Vir: Europol

(Visited 76 times, 4 visits today)
Close