11:56 dop OKOLJE

Poročilo o stanju okolja v Sloveniji: Trajnostna potrošnja ZELO SLABO

Agencija RS za okolje je pripravila poročilo o stanju okolja v Sloveniji za leto 2022.

Ocena stanja posameznih področij je pokazala, da sta področji morja in gozda najbolje ocenjeni oz. v najboljšem stanju. A na drugi strani je področje trajnostne potrošnje, ki je bilo v poročilu ocenjeno kot zelo slabo, poglejmo, zakaj?

Poraba energije še narašča

V Sloveniji se v zadnjih desetih letih hitro povečuje delež enočlanskih gospodinjstev, ki imajo višje izdatke in tudi večji vpliv na okolje. Večina gospodinjstev je opremljena z osnovnimi gospodinjskimi aparati, narašča nakup pomivalnih in sušilnih strojev ter klimatskih naprav, kar še povečuje porabo električne energije. Več kot polovica stanovanj/hiš je bilo zgrajenih pred letom 1980 in predstavljajo potencial za znižanje porabe energije, s tem pa tudi zmanjšanje vplivov na okolje.

Gospodinjstva največ porabijo za ogrevanje

Gospodinjstva v Sloveniji porabijo dobro petino končne energije, od tega največ za ogrevanje. Največ sredstev porabijo za prevoz, stanovanja, hrano in brezalkoholno pijačo. V najnižjem dohodkovnem razredu sredstva samo za stanovanje in hrano predstavljajo skoraj 46 % vseh izdatkov, poleg tega si kar dobra petina Slovencev ne more privoščiti turističnih potovanj. Kar 20 % gospodinjstev težko oziroma zelo težko preživi mesec s svojimi dohodki in 18 % gospodinjstev živi v energetski revščini, medtem ko se vsak osmi prebivalec Slovenije uvršča pod prag revščine.

Večje povpraševanje od ponudbe

Število kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem v Sloveniji počasi narašča, vendar je povpraševanje večje od ponudbe. Težava je tudi v prehranjevalnih navadah, saj Slovenci veljamo za ljubitelje mesa, ki ga moramo tudi uvažati, medtem ko je v svetovnem merilu živinoreja drugi največji vir toplogrednih plinov. Z naraščanjem števila osebnih avtomobilov in upadanjem javnega prometa le še okrepimo negativni vpliv na okolje.

Spremeniti se bo morala miselnost in potrošnja

Potrebni bodo novi vzorci potrošnje in drugačna miselnost ljudi, ki ločujejo ustvarjanje pretirane blaginje od degradacije okolja. Uveljaviti bi se morale prakse krožnega gospodarstva, kot so na primer nakup prenovljenih izdelkov, zakup ali skupna raba izdelkov oziroma aparatov ipd.

Vir: MOP

(Visited 87 times, 1 visits today)
Close