7:50 dop OKOLJE

Plastika v prsti ogroža varnost preskrbe s hrano, zdravje in okolje

Po zadnjem poročilu, ki ga je objavila agencija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, je rodovitna prst onesnažena s plastiko, kar predstavlja grožnjo prehranski varnosti, zdravju ljudi in okolju.

Po podatkih, ki so jih zbrali strokovnjaki Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), kmetijske proizvodnje verige vsako leto porabijo 12,5 milijona ton plastičnih izdelkov, medtem ko se še 37,3 milijona ton porabi samo za embalažo hrane. Poljedelstvo in živinoreja skupaj porabita 10,2 milijona ton plastike letno, sledita ribištvo in ribogojstvo z 2,1 milijona ter gozdarstvo z 0,2 milijona ton.

Azija največja porabnica plastike v kmetijski proizvodnji

Skoraj polovico svetovne porabe plastike v kmetijski proizvodnji porabi Azija. Poleg tega se bo brez izvedljivih alternativ povpraševanje po plastiki v kmetijstvu le še povečevalo.

Uporabnost plastike v kmetijstvu

V kmetijstvu plastični izdelki močno pripomorejo k produktivnosti, na primer pri prekrivanju tal za zmanjšanje plevela; mreže za zaščito in pospeševanje rasti rastlin; ščitniki za drevesa, ki ščitijo sadike pred živalmi ter pomagajo zagotoviti mikroklimo, ki spodbuja rast. Vendar pa od ocenjenih 6,3 milijarde ton plastike, proizvedene pred letom 2015, skoraj 80 odstotkov ni bilo nikoli pravilno odložene.

Zaradi pomanjkanja izvedljivih alternativ je, kot navaja UN, nemogoče, da bi plastiko prepovedali, a v poročilu spodbujajo načelo: »zavrni, preoblikuj, zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj in obnovi«.

Kako onesnažena so tla v Sloveniji?

 

Vir: UN

(Visited 289 times, 1 visits today)
Close