7:44 dop OBČINE, OKOLJE

MO Ljubljana vabi k sodelovanju pri pripravi ukrepov za okolje

Mestna občina Ljubljana je objavila povabilo k sodelovanju pri načrtovanju aktivnosti za omilitev posledic podnebnih sprememb.

Na Mestni občini Ljubljana se zavedajo izzivov, ki jih postavljajo podnebne spremembe, zato k sodelovanju pri načrtovanju aktivnosti in ukrepov za omilitev posledic in za razogljičenje mesta vabijo vse deležnike, ki živijo in delujejo v mestu, strokovnjake z različnih področij, nevladne organizacije ter aktivne posameznike.

Ljubljana je bila letos izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Gre za poziv Evropske komisije, na katerega se je prijavilo 377 evropskih mest, izbranih jih je bilo 100. “Vstop v Misijo razumemo kot nagrado za dosedanje delo na področju razvoja mesta, predvsem pa smo s tem izkazali jasno namero za razogljičenje mesta,” povedo na MOL. Izbrana mesta bomo delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.

Ogljično nevtralna Ljubljana – kako?

“Preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, z vsemi deležniki, ki živijo in delujejo v mestu, s strokovnjaki z različnih področij, nevladnimi organizacijami, aktivnimi posamezniki, ki imajo znanje, ideje in voljo soustvarjati skupno prihodnost,” pravijo na MOL in vabijo vse, da se pridružijo v načrtovanju aktivnosti za omilitev posledic podnebnih sprememb in za razogljičenje mesta, da sodelujejo v skupnih razpravah, delijo svoje mnenje in znanje in tako prispevajo k skupnemu cilju.

Eden od prvih korakov bo zasnova podnebne strategije z akcijskim načrtom razogljičenja mesta. Svoj interes za sodelovanje lahko sporočite do 30. 09. 2022 na e- naslov: varstvo.okolja@ljubljana.si. “Sledilo bo povabilo na skupno srečanje, kjer bomo zasnovali dolgoročno sodelovanje in način nadaljnjega dela,” še pojasnijo, kako so si zamislili celotno zadevo.

(Visited 129 times, 2 visits today)
Close