11:59 dop OKOLJE

Letos rekordno število risov v Sloveniji

Sezona spremljanja risje popualacije v Sloveniji v sezoni 2021/2022 je bila v prostorskem obsegu in količini zbranih podatkov rekordna doslej, poročajo s projekta LIFE Lynx.

Iz posnetkov so, kot so sporočili, prepoznali vsaj 30 odraslih risov, kar pomeni da se je populacija povečala – vendar predvsem na račun 5 novih risov, doseljenih v Alpe. Izmed odraslih risov je 5 samic imelo mladiče, ki jih je bilo skupno rekordnih 15.

Območje monitoringa so iz Dinaridov razširili tudi v Alpski prostor, skupaj je pri monitoringu z avtomatskimi kamerami sodelovalo 57 lovišč: “6 lovišč s posebnim namenom in 51 lovišč v upravljanju lovskih družin. Na 71 od 173 lokacijah smo posneli kar 318 obiskov risa, kar je za 100 obiskov več kot sezono prej.”

Monitoring risov daje pomembne podatke

Po štirih letih spremljanja so pridobili dobro sliko stanja populacije risa v Sloveniji. Zdaj poznajo območja, kjer iz leta v leto zaznavamo stalne teritorialne risje pare – pripravili so tudi zanimiv zemljevid risjih parov.

Območja, ki jih zasedajo stalni risji teritorialni pari; risji samec (moder krog) in ena do dve samici (rumeni krog) z imeni teritorialnih risov, ki nosijo (ali so nosili) telemetrične ovratnice. Imena risov, doseljenih iz Karpatov v okviru projekta LIFE Lynx, so podčrtana. Pripravila: Urša Fležar, LIFE Lynx (vir: LIFE Lynx)

Preko zaznave mladičev pa spremljajo vključevanje doseljenih risov (Goru in Katalin) v risjo populacijo. “Tudi v Alpah so kamere posnele že prvo generacijo risjih mladičev na Jelovici, hkrati pa nam omogočile redno spremljanje vseh doseljenih odraslih živali,” so še dodali.

Vir: LIFE Lynx

(Visited 140 times, 4 visits today)
Close