Kako lahko ustavimo onesnaževanje?

16 marca, 2018

Vsak dan smo izpostavljeni onesnaževanju in le ta nas tiho ubija. Vdihujemo onesnažen zraka, pijemo vodo iz plastenk, uživamo hrano, ki vsebuje sledi pesticidov itd. Onesnaževanje je prisotno kot stranski produkt industrializacije. Čas je, da se zbudimo in se zavemo, da že danes negativno vpliva na naše zdravje in gospodarstvo.

16 % smrti v svetu zaradi onesnaževanja

Jeseni 2017 je Komisija Lancet za onesnaževanje in zdravje predstavila poročilo, v katerem izpostavlja onesnaževanje okolja kot največji vzrok bolezni in prezgodnje smrti v svetu. Komisija navaja, da so bile bolezni, ki so posledica onesnaženja, odgovorne za približno devet milijonov prezgodnjih smrti v letu 2015 – 16 % vseh smrtnih primerov po vsem svetu. To je trikrat več smrtnih žrtev kot pa zaradi AIDS-a, tuberkuloze in malarije skupaj. To je 15-krat več kot v vseh vojnah in drugih oblikah nasilja. Poleg tega so bile izgube zaradi onesnaženja ocenjene na več kot 4,6 bilijona dolarjev na leto, kar je enako 6,2 % svetovne gospodarske proizvodnje.

pollution-3075857_640

 

Ukrepi za ublažitev onesnaževanja

Naložbe v ukrepe za nadzor onesnaževanja so nujne in zagotavljajo pozitiven donos. V ZDA je vsak dolar, ki je bil vložen v obvladovanje onesnaženja zunanjega zraka od leta 1970, prispeval k izboljšanju zdravja, pa tudi (30 dolarjev) gospodarske koristi. To predstavlja skupno izboljšanje v višini 1,5 bilijona dolarjev glede na naložbo v višini 65 milijard dolarjev. Sredstva za podporo uvedbi ukrepov za nadzor onesnaževanja, zlasti v državah v razvoju in državah s srednjim dohodkom, se bodo povrnila.

Pametno urejanje in nadzor

Poročilo Lanceta poudarja, da je bilo od petdesetih let prejšnjega stoletja sintetizirano približno 140.000 novih kemikalij in pesticidov. Od 5000 proizvedenih v največjih količinah jih je manj kot polovica preizkušenih za varnost ali strupenost. Previdnostni pristopi so potrebni za spremljanje in boljše razumevanje učinkov kemikalij in pesticidov, preden vstopijo v našo hrano, vodo in zrak.

Javno-zasebna sodelovanja so ključna

Partnerstvo med vladnimi agencijami in zasebnim sektorjem bo ključnega pomena za povečanje obsega in pospešitev razvoja čistejših tehnologij. Uspeh sektorja obnovljivih virov energije je primer dobre prakse. Močna vladna politika in zavezanost prehodu na obnovljive vire energije sta pripomogla k tehnološkim inovacijam in hitremu zniževanju stroškov.

Osebna izbira

Vsak od nas sprejema odločitve na dnevni ravni. Lahko se vozimo ali kolesarimo za delo. Vsako jutro lahko natočimo vodo iz pipe v steklenico. Čeprav se takšni ukrepi morda zdijo brezpredmetni na ravni posameznika, imajo na kolektivni ravni velik vpliv. Razvili bodo trg za čistejše izdelke in zmanjšali povpraševanje po stvareh, za katere vemo, da povzročajo onesnaženje.

garbage-2729608_640

 

Vir: World Economic Forum

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 25 times, 3 visits today)