3:47 pop OKOLJE

Je projekt »Half-Earth« rešitev ohranjanja biotske raznovrstnosti na Zemlji?

Ključni dejavnik pri ohranjanju vrst je količina primernega habitata, ki je prepuščen živalim in rastlinam – naravi- za življenje.

Znano je, da ko se zavarovano območje povečuje, se povečuje tudi raznolikost življenja v njem. Ko se površina zmanjša, se raznolikost na območju hitro zmanjša na matematično predvidljivo stopnjo – pogosto takoj in za vedno.

In iz tega izhaja bistvo projekta Half Earth (Pol Zemlje): Če bi zaščitili polovico svetovne površine, bi bil delež zaščitenih vrst 85 % ali več.

Tako npr. tudi pri nas že potekajo pobude za prepustitev gozdov naravi – za ohranitev živali, predvsem ogroženih ptic.

A katero polovico Zemlje izbrati za zaščito?

Half-Earth je poziv k zaščiti polovice kopnega in morja, da bi upravljali zadosten habitat za zaščito večine biotske raznovrstnosti.

Napredek v tehnologiji zdaj omogoča celovito preslikavo geoprostorske lokacije in razširjenosti vrst našega planeta v dovolj visoki ločljivosti, da se bodo lahko strokovnjaki odločili o tem, kje je najboljša priložnost za zaščito največ vrst.

Prav to je delo projekta Half-Earth, katerega začetnik je Edward O. Wilson (1929–2021), ki je bil častni kustos za entomologijo in univerzitetni raziskovalni profesor na Univerzi Harvard, ter priznan kot eden najpomembnejših naravoslovcev v znanosti in literaturi.

Vir: Projekt Half-Earth

(Visited 46 times, 1 visits today)
Close