10:10 dop OBČINE, OKOLJE

Idrija in Tolmin med pionirji podnebnih ukrepov

V okviru projekta »Climate Action in Alpine Towns« devet alpskih mest, med njimi sta Idrija in Tolmin, izvaja podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja in soudeležbe občanov.

Projekt se bo izvajal naslednji dve leti v okviru švicarskega predsedovanja Alpski konvenciji in Teritorialne agende 2030.

Kako je mogoče razviti dostopne podnebne ukrepe na področju prostorskega načrtovanja? Kako lahko civilna družba še tesneje participira v procesih načrtovanja? Kako to spreminja zavest ljudi in s tem kakovost življenja? To so osrednja vprašanja tega projekta, ki bo poleg tega eden od šestih pilotnih ukrepov Teritorialne agende 2030 Evropske unije.

Alpska mesta kot pionirji

Namen projekta »Climate Action in Alpine Towns« je dokazati, da lahko občine začnejo že sedaj izvajati dostopne podnebne ukrepe – na primeru alpskih mest kot pionirjev.

V projektu sodelujejo Annecy / FR, Belluno / IT, Brig-Glis / CH, Chambéry / FR, Idrija / SL, Tolmin / SL, Trento / IT, Sonthofen / DE in Beljak / AT.

Vsaka občina bo oblikovala projektno skupino, ki bo načrtovala procese in spremljala izvajanje aktivnosti. Poleg rednih srečanj v okviru koordinacijske ekipe, lokalne projektne ekipe in članov Teritorialne agende 2030 je za leto 2022 načrtovan tudi mednarodni dogodek.

V okviru pilotnega projekta se mesto Idrija osredotoča na nekdanje rudarsko območje, ki je opuščeno. V sodelovanju z mladimi odraslimi naj bi ustvarili z vrstami bogato zunanjo površino, ki bo ponudil lepo urejeno okolico za srečevanje in druženje. Vzporedno s temi aktivnostmi bo mesto razvilo tudi »zeleni« priročnik, ki bo lahko osnova za nadaljnje projekte v mestu.

Središče slovenskega mesta Tolmin naj bi postalo bolj zeleno. Preko pobude lokalnega prebivalstva ter spremljajočih delavnic in eksperimentov naj bi bilo prebivalstvo intenzivneje vključeno v ukrepe načrtovanja in varovanja podnebja.

Vseh 9 sodelujočih alpskih mest se želi na ta način odzvati na skrbi svojih državljanov glede podnebnih sprememb in razvijati kreativne rešitve. Namen projekta je poleg tega tudi izmenjava znanj in izkušenj med alpskimi mesti, s ciljem medsebojnega učenja. Projekt se izvaja s finančno podporo švicarskega zveznega urada za prostorski razvoj.

 

Vir: alpinetowns.org

(Visited 191 times, 1 visits today)
Close