10:47 dop OKOLJE

COP27: EU podpisala gozdna partnerstva s petimi partnerskimi državami

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v imenu EU podpisala pet memorandumov o soglasju za gozdno partnerstvo z Gvajano, Mongolijo, Republiko Kongo, Ugando in Zambijo.

Gozdna partnerstva zajemajo celostni okvir sodelovanja EU za skupno delo na področju gozdov, katerega cilj je zaustavitev krčenja gozdov v podprtih državah in posledično izboljšanje varstva podnebja in biotske raznovrstnosti.

Gozdovi delujejo kot ponori ogljika in so bistveni za prilagajanje in blažitev podnebnih sprememb.

Gozdna partnerstva so pomembna za ohranjanje zdravih gozdov

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob podpisu dejala: »Gozdovi so dejansko dom za 80 % kopenskih vrst rastlin, živali in mikroorganizmov, medtem ko je 1,6 milijarde ljudi odvisno od gozdnih virov za preživetje, hrano in gorivo. Glede na to, da je na kocki tako veliko, je bistveno sprejeti učinkovite ukrepe in obrniti krčenje gozdov. Zato potrebujemo gozdna partnerstva s čim več partnerji, da ohranimo zdrave gozdove za bolj trajnostno prihodnost. S temi partnerstvi bomo podpirali naše partnerje pri trajnostnem upravljanju in ohranjanju gozdov, enega najbogatejših naravnih virov na svetu, za boj proti podnebnim spremembam in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter spodbujanje trajnostnega razvoja.«

EU uresničuje obljube

Gozdna partnerstva in prispevek Evropske unije v višini 1 milijarde EUR h Global Forests Finance Pledge sta bila prvič objavljena na konferenci ZN o podnebnih spremembah COP26 v Glasgowu. Eno leto pozneje je podpis 5 gozdarskih partnerstev med COP27 priložnost, da EU pokaže, da so njene obljube prevedene v konkretne rezultate in da obnovimo svojo zavezanost zaščiti, obnovi in trajnostnemu upravljanju gozdov.

Poleg tega je EU za obdobje 2021–2027 namenila približno 35 % svojega proračuna za zunanje delovanje podnebnim ciljem in 7,5 % ciljem biotske raznovrstnosti.

Vir: Evropska Komisija

(Visited 33 times, 1 visits today)
Close