So slovenski gozdovi rešitev za CO2 ali prispevajo k izpustom?

Pri procesu fotosinteze rastline absorbirajo ogljik (C), v ozračje pa sprostijo kisik (O2). Na drugi strani pa se proces odvzema ogljikovega dioksida (CO2) iz ozračja imenuje ponor.