11:02 dop OKOLJE

Akcija Pomladimo gozdove 2022: posadili bodo 10.000 dreves

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) skupaj s partnerji projekta po dveletnem premoru organizira tradicionalno vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves, v okviru katere bodo obnavljali v naravnih ujmah poškodovane gozdove.

V vseslovenski prostovoljski akciji sadnje bodo na šestih lokacijah posadilo 10.000 sadik gozdnega drevja, prostovoljcem se bodo pridružili tudi trije ministri-

Akcija z naslovom »Pomladimo gozdove 2022« bo potekala v soboto, 2. aprila, med 9.00 in cca 11.00 uro na šestih lokacijah po Sloveniji. SiDG prostovoljce vabi, da se gozdarjem pridružijo na eni od lokacij:

  • Novi Lazi pri Kočevski Reki
  • Trata pri Škofji Loki
  • Trojane
  • Rakov Škocjan
  • Trnovo v Trnovskem gozdu
  • Kidričevo.

Za vsako od lokacij je na spletni strani SiDG objavljeno zbirno mesto, informacija o dostopu in geografskih koordinatah. Na spletni strani se zaradi lažje organizacije zbirajo tudi prijave udeležencev. V primeru slabega vremena (močnejšega dežja) bo vseslovenska prostovoljska akcija potekala teden dni kasneje, 9. aprila.

Smreka, macesen, bukev, pa tudi češnja, lipa …

Na skoraj petih hektarjih državnih gozdov se bo skupaj posadilo več kot 10.000 sadik gozdnega drevja. Gozdove se bo obnovilo s sadikami smreke (kot predkulture za mešani gozd), macesna, bukve, češnje, lipe, doba, breka, gorskega javorja in ostrolistega javorja. Najbolj obsežni akciji bosta potekali na Kočevskem (2.400 dreves smreke) in v okolici Kidričevega (2.000 sadik različnih drevesnih vrst).

Potrebujete le rovnico, kramp ali motiko

Sadnja sadik gozdnega drevja je nezahtevno opravilo, primerno za vse generacije. Udeleženci morajo obvezno s seboj prinesti orodje za sajenje – rovnico, kramp ali motiko. Potrebujejo tudi zaščitne rokavice in primerno terensko obutev. Najlažje je, če sadijo v paru. Na deloviščih bodo udeležence pričakali gozdarji SiDG in Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo izvedli demonstracijo pravilne sadnje in nudili strokovno pomoč.

»Do zdravih in odpornih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko pridemo samo ob skupnem sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti,«

poudarjajo v SiDG, ki gospodari z državnimi gozdovi.

Pomen gozdov v boju proti podnebnim spremembam

Dodali so, da naši gozdovi vsak dan opravljajo pomembno delo v boju proti podnebnim spremembam, pri tem pa jih mi le usmerjamo z ukrepi obnove, nege in varstva gozdov.
Slovenske gozdove so od leta 2014 prizadeli žledolom, namnožitev podlubnikov in več vetrolomov. Po naravni poti (s semenom odraslih dreves v sestoju in z ukrepi nege) se bo predvidoma obnovilo 95 % teh površin, na ostalih površini pa moramo gozdovom pomagati z umetno obnovo (sadnjo dreves). Umetna obnova državnih gozdov s sadnjo je torej načrtovana le tam, kjer je naravna obnova onemogočena.

V letošnjem letu SiDG načrtuje posaditi 471.300 sadik na preko 184 hektarjih državnih gozdov. Vse sadike, posajene v državnih gozdovih, so vzgojene v gozdnih drevesnicah s semeni iz registriranih semenskih objektov in imajo spričevalo, ki ga izda Gozdarski inštitut Slovenije.

(Visited 236 times, 1 visits today)
Close