Sečnja dreves v času gnezdenja razburila ljubitelje ptic

29 junija, 2021

Prejšnji teden smo na družabnih omrežjih zasledili, da so v Gornji Radgoni podrli večje število dreves zaradi, kot so zapisali, gradnje kolesarske steze. Občino Gornja Radgona smo prosili za pojasnila, zakaj taka odločitev in kako to, da so se za podiranje dreves odločili v tem časovnem obdobju, ko imajo ptice mladiče še v gnezdih?

“Ptice so obupane pobirale mrtve mladiče. Njihov krik in jok ljudi ne zanima. Lepa, zelena ulica je postala peklenska puščava,” je bilo med drugim moč prebrati na Facebooku.

Po dolgoletnih prizadevanjih je Občina Gornja Radgona, kot začno razlago projekta, uspešno pridobila sofinancerska sredstva za rekonstrukcijo Mladinske ulice in ulice Cesta na Stadion v okviru projekta »Kolesarske poti v mestu Gornja Radgona«. “O navedenem projektu oz. investiciji, ki je sestavni del proračuna za leto 2021, smo večkrat obveščali javnost, prav tako tudi o predvideni sečnji dreves. Projekt je ves čas zasnovan tako, da se ob sami izgradnji kolesarske poti izvede celotna rekonstrukcija obeh ulic z novo zgrajenimi pločniki (in sečnjo dreves) in z obnovljeno cesto,” pravijo.

Eni bi drevesa ohranili, drugi želeli odstranitev

Dodajajo, da jim je dobro znana problematika zarasti oz. dreves ob Mladinski ulici, kjer poteka trasa predvidene kolesarske poti: “Ob številnih podanih zahtevah občanov v preteklosti, se je stanje teh dreves ves čas spremljalo. Na eni strani je bilo veliko občanov, ki so želeli, da se večino dreves ohrani, na drugi strani pa so prihajale številne zahteve občanov za odstranitev dreves, ker jih drevesa vsled propadanja ogrožajo.”

Zdravstveno stanje 75 dreves v Mladinski ulici je bilo po besedah Občine Gornja Radgona takšno, da so se odločili za celotno odstranitev, saj je bilo zdravih le še malo dreves (manj kot ena tretjina). “Dokaz za to trditev so tudi odlomi dreves in padci dreves ob večjih neurjih, kot tudi strohneli panji po opravljenem poseku, še več pa je bilo dreves, ki so bila nagnita na zgornji tretjini krošnje, kjer so se v preteklosti izvajali obrezi,” pojasnjujejo.

Pomen pravilnega obrezovanja

Ob tem priznavajo, da je bil prvi obrez dreves, izveden pred približno 30 leti, preveč intenziven. Obrezovanje v naslednjih letih žal tega stanja ni več moglo popraviti, saj so, kot razložijo v občini, v drevesa pričele postopoma vdirati glive in dogajali so se odlomi vej. “Tudi če sedaj ne bi rekonstruirali te ulice, bi morali večino teh dreves posekati v naslednjih nekaj letih. Postopna sečnja – posameznih (že propadlih) dreves in postopno zasajevanje nadomestnih, bi delovalo bistveno bolj stihijsko in bi še bolj negativno vplivalo na celotno podobo izvedbe rekonstrukcije ulice in izvedbe kolesarske poti,” trdijo in poudarjajo, da so se ta drevesa nahajala v urbanem okolju, kjer se giblje ogromno ljudi. “Veliko teh dreves je že neposredno ogrožalo gibanje pod drevesi, zato več nismo mogli zavlačevati z njihovo odstranitvijo,” še povedo.

Zakaj ravno zdaj?

Razlog za takšen čas sečnje je bila, tako Občina, tudi pozno prejeta informacija, ki še kako vpliva na samo
izvedbo projekta. “Šele konec meseca aprila smo namreč prejeli sklep o sofinanciranju investicije v letošnjem letu. Šele nato so lahko stekli vsi nadaljnji potrebni postopki za izvedbo projekta. V tem času smo se posvetovali tudi z Društvom za opazovanje ptic Slovenije, ki nam je svetovalo, da pred 20. junijem nikakor ne izvajamo sečnje, česar smo se tudi držali. Samo sečnjo smo še zavlačevali, kolikor je bilo le mogoče, ravno zato, da bi tudi letos lahko mlad ptičji rod vzletel iz gnezd (večina ptičev vali mladiče aprila), vse v želji, da bi rekonstrukcijo ceste dokončali pred pričetkom sejma Agra – konec meseca avgusta 2021,” še pojasnijo.

Ob tem obljubljajo, da bodo najpozneje drugo leto spomladi izvedli nadomestno zasaditev, enakega ali večjega števila mladih dreves, primerne vrstne sestave. Pri izboru drevesne vrste bodo iskali take, ki zagotavljajo optimalno senco in s svojo rastjo ne poškodujejo novo zgrajenega pločnika. Ob tem omenijo še, da bi puščanje nekaj posameznih zdravih dreves zelo otežilo izvedbo nove zasaditve.

 

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 728 times, 8 visits today)