Občine v EU slabo pripravljene na digitalni in zeleni prehod?

10 avgusta, 2021

Evropska investicijska banka je v začetku meseca objavila poročilo o občinah in njihovih zmožnostih za obvladovanje zelenega in digitalnega prehoda. Študija je pokazala, da sta skoraj dve tretjini od anketiranih 685 občin preslabo opremljeni in premalo financirani za izvajanje zelenih projektov, skoraj polovica pa zaostaja v digitalni konkurenčnosti.

Poročilo kaže, da so naložbe v občine in infrastrukturo od leta 2017 v najmanj dveh tretjinah občin rasle. Predvsem na področjih, kot so digitalna infrastruktura (70 % občin) in socialne storitve (60 %), pa tudi blažitev podnebnih sprememb (56 %). Vendar pa raziskava kaže na precejšnje vrzeli med različnimi evropskimi regijami.

Naložbena poraba se povečuje

Večina anketiranih občin južne Evrope je zmanjšala ali ohranila naložbeno porabo, večino svojih sredstev pa so namenila vzdrževanju in popravljanju. Nasprotno pa je skoraj tri četrtine občin v preostali Evropi povečalo naložbe v infrastrukturo. Hkrati so občine povečevale porabo financ, vendar se jim je za mnoge zdelo, da so sredstva nezadostna.

Največ jih je skrbelo blaženje podnebnih sprememb (65 %) in prilagajanje (69 %), pa tudi digitalizacija (47 %) in javni prevoz (46 %), pri čemer so pomisleki glede mestnega prometa še posebej pogosti v južni Evropi.

Glavne ovire za izvajanje projektov

Občine najpogosteje kot glavno oviro navajajo pomanjkanje denarja, ki mu sledi zakonodajna birokracije ter pomanjkanje tehničnih znanj za izvajanje projektov. Hkrati je pandemija oslabila podnebno odločnost občin. Veliko svojih namenov so preusmerili v digitalno (38 %) in družbeno infrastrukturo (31 %).

Skoraj 25 % lokalnih oblasti je dejalo, da je pandemija pokazala velike pomanjkljivosti v njihovih zdravstvenih storitvah. Ti trendi so bili še posebej izraziti v južni Evropi in v manjši meri v srednji in vzhodni Evropi.

Kot običajno sta zahodna in severna Evropa vodilni v vseh merjenih parametrih, medtem ko južna Evropa zaostaja. Srednji in vzhodni Evropi pa primanjkuje digitalne “prefinjenosti”. Hkrati poročilo kaže jasno zavedanje v občinah o neustreznem financiranju za blažitev podnebnih sprememb in digitalizacijo in imajo željo, da to težavo odpravijo.

Vir: The Mayor Eu

Nazaj na kategorijo obcine.
(Visited 79 times, 5 visits today)