5:30 pop OBČINE

Novi podatki ‘Zdravje v občini’: od lani smo se postarali, bolj izobrazili in več delali

Na nivoju cele Slovenije novi podatki projekta Zdravje v občini, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, kažejo, da smo se v primerjavi z objavo 2016 nekoliko postarali, bolj izobrazili in več delali.

“Zmanjšala se je celotna umrljivost in tudi umrljivost po najpogostejših vzrokih, zaradi česar smo dosegli daljše pričakovano trajanje življenja. Zmanjšal se je delež prekomerno prehranjenih otrok, stopnje sprejetih v bolnišnico s poškodbami v transportnih nezgodah in z zlomi kolka ter novih primerov raka. Nekaj manj oseb je prejemalo zdravila za zdravljenje duševnih težav in za zniževanje krvnega tlaka, nekaj več oseb pa zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni in proti strjevanju krvi,” navajajo na NIJZ. Poslabšal se je kazalnik bolniške odsotnosti, saj so bili zaposleni prebivalci Slovenije bolniško odsotni povprečno 0,8 dni več v prejšnjem obdobju.

Velike razlike med občinami

Med občinami so bili razponi po posameznih kazalnikih veliki, prav vsak kazalnik je v nekaterih občinah porastel, drugje upadel, prav tako so se nekateri kazalniki na nivoju občin poslabšali, drugi izboljšali.

Letošnji osrednji temi alkohol in tobak kot dejavnika tveganja za zdravje

Osrednja tema kratkih publikacij v letošnji objavi je namenjena alkoholu in tobaku kot pogostima dejavnikoma tveganja za zdravje.

Zdravje v občini je izkaznica zdravja za vsako slovensko občino

Podatki o razširjenosti dejavnikov tveganja za zdravje in preventivi, o zdravstvenem stanju in umrljivosti predstavljajo izkaznico zdravja za vsako slovensko občino in temeljijo na podatkih, ki so na voljo v zbirkah NIJZ, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Onkološkega inštituta, Javne agencija za varnost v cestnem prometu, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za finance RS in Statističnega urad RS.

Podatke najdemo na spletnem portalu obcine.nijz.si

 

Vir: NIJZ

(Visited 118 times, 1 visits today)
Close